۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5711885
T T
۰ نفر
حزب لیبرال آذربایجان رهبری این کشور را متهم به توطئه علیه این حزب کرد # باکو - ایرنا 25 اردیبهشت 1377 برابر با 15 می1998 حزب لیبرال جمهوری آذربایجان، روز پنجشنبه، باصدور بیانیه ای رهبری این کشور را متهم به تدارک توطئه علیه رهبران این حزب کرد.
خبرگزاری "توران" جمهوری آذربایجان افزود: حزب لیبرال در بیانیه خود تمام مسوولیت و تبعات ناشی از آن را متوجه رییس جمهوری می داند.
این خبرگزاری نوشت : کمیته اجرایی این حزب دربیانیه خود سیاست های ضد ملی رژیم فعلی در جمهوری آذربایجان رابزرگترین مشکل ملت آذربایجان دانسته است.
در بیانیه حزب لیبرال آذربایجان آمده است، در شرایطی که کشور نیاز به همبستگی ملی دارد ، رژیم فعلی سیاست دشمنی، انتقام شخصی و رویارویی داخلی را دنبال می کند.
این حزب در بیانیه خود می افزاید : نقض حقوق و آزادی در کشور گسترش پیدا کرده و سانسور سیاسی غیرقانونی موانعی جدی در ازادی بیان ایجاد کرده است.
این حزب معتقد است در 5 سال اخیر در کشور مشکلی حل نشده و تنها راه حل کشور برای خروج از وضعیت موجود برگزاری انتخابات آزاد ریاست جمهوری و مجلس ملی و شهرداری ها می باشد.
حزب لیبرال آذربایجان می گوید: دولت فعلی برای ادامه تسلط خود بر کشور، رژیم پلیسی ایجاد کرده و حمله به دفتر این حزب در هشتم ماه می جاری نمونه عینی این ادعا است.
این حزب مدعی است دولت در تدارک توطئه جدیدی علیه این حزب است و براساس آن در آینده یکی از نزدیکترین هواداران خانم " لاله شوکت حاجی اوا" رهبر حزب لیبرال بازداشت خواهد شد و سپس وی را وادار خواهند کرد تا بگوید که رهبری این حزب در هماهنگی با گروه های مسلح غیرقانونی خواستار انجام کودتا در کشور بوده است.
۰ نفر