۹ اردیبهشت ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5710028
T T
۰ نفر

کرینکو گروهی از اعضای دولت جدید روسیه را معرفی کرد

۹ اردیبهشت ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5710028
کرینکو گروهی از اعضای دولت جدید روسیه را معرفی کرد # مسکو- ایرنا نه اردیبهشت 1377 برابر با 29 آوریل 1998 "سرگئی کرینکو" نخست وزیر روسیه روز سه شنبه پس از دیدار با" بوریـس یلتسین" رئیس جمهور روسیه گروهی از اعضای دولت جدید خود را معرفی کرد .
بر این اساس بوریس نمستف و ویکتور خریستنکو سمت معاونان نخست وزیران روسیه را بر عهده خواهند داشت .
نمستف پیشتر معاون اول نخست وزیر در امور سوخت وانرژی و" خریستنکو" معاون وزیر دارایی روسیه بوده است .
خریستنکو مسئولیت هماهنگی مسائل دولت های محلی و سیاست های مالی دولت جدید روسیه را بر عهده خواهد داشت .
از سوی دیگر میخائیل زادورنف در پست وزارت دارایی ، ایگور سرگیف در وزارت دفاع ، یوگنی پریماکـف در وزارت امور خارجه ، سرگئی شویگو در وزارت وضعیت های اضطراری ، نیکلای آکسسنکو در وزارت راه آهن و سرگئی استپاشین در وزارت دادگستری روسیه ابقاء شده اند .
کرینکو همچنین الکساندر تیخونف را به عنوان وزیر آموزش و پرورش روسیه منصوب کرد .
ایگور شاه عبدالرسوال اف سخنگوی دولت روسیه گفت دولت جدید روسیه دیگر معاون اول نخست وزیر نخواهد داشت و برخی از معاونت های نخست وزیر حدف شده اند .
وی اظهار داشت در مقابل این تغییر اختیارات وزیران دولت روسیه افزایش خواهد یافت .
سرگئی کرینکو که پیشتر وزیر سوخت و انرژی روسیه بود هفته گذشته از دومای روسیه به عنوان نخست وزیر جدید این کشور رای اعتماد گرفت .
۰ نفر