۱۰ فروردین ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5706793
T T
۰ نفر

50 آواره مسلمان به شهر استولاتس باز گشتند

۱۰ فروردین ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5706793
50 آواره مسلمان به شهر استولاتس باز گشتند # سارایوو- ایرنا: ده فروردین 1377 برابر با 30 مارس 1998 " کمال ایساکوویچ " ، شهردار بخش مسلمان نشین شهر استولاتس گفت : در اواخر هفته گذشته، 50 نفر آواره مسلمان به خانه های خود درسه روستا منطقه باز گشته اند.
روزنامه "اسلوبوجنیه"، چاپ سارایوو روز دوشنبه نوشت: فرماندار موستار و شهردار استولاتس با آوارگان به این منطقه رفتند.
ایساکوویچ گفت : هیچکس نمی تواند از بازگشت آوارگان جلوگیری کند زیرا این برنامه در چارچوب بازگشت آوارگان فرمانداری نرتوا است.
وی، افزود : قرار است روز سه شنبه یک گروه از آوارگان به خانه های خود در استولاتس بازگردند.
کروات ها درجنک با مسلمان ها درسال 93 میلادی ، شهر استولاتس رابه تصرف خود درآوردند، تعدادی از مسلمانان این منطقه را به قتل رساندند و بقیه را اخراج کردند.
در سال گذشته ، بیش از 2 هزار نفر کــروات بـا سنک و تخم مرغ در حضور نیروهای بین المللی ،از بازگشت 34 آواره مسلمان به خانه هایشان در استولاتس جلوگیری کردند.
سال گذشته همچنین کروات های شهر استولاتس مساجد این شهر را مین گـذاری کردند.
شهر استولاتس در جنوب بوسنی و هرزگوین و در نزدیکی شهر مــوستار قـرار دارد، بازگشت این تعداد مسلمان به خانه هایشان دراستولاتس تحول مهمی محسوب می شود.
ع / و
۰ نفر