۱۰ فروردین ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5706725
T T
۰ نفر

کمونیست ها در انتخابات مجلس اوکراین پیروزی شدند

۱۰ فروردین ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5706725
کمونیست ها در انتخابات مجلس اوکراین پیروزی شدند # مسکو - ایرنا ده فروردین 1377 برابر با 30 مارس 1998 بر اساس نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات مجلس اوکراین که روز یکشنبه انجام شد ، حزب کمونیست این کشور به پیروزی چشمگیری دست یافته است .
گـزارش های غیر رسمی نشان می دهد که کمونیست ها در 13 منطقه از مناطق 17 گــانه اوکراین به پیروزی و حداقل بــه 80 کرسی از 225 کرسی حزبی دست یافته اند .
گفتـه می شود در شبه جزیره کریمه نیز کمونیسـت ها 70 درصـد آراء را به خود اختصاص داده اند .
نیمی از 450 کرسی مجلس اوکراین به احزابی که بتوانند در انتخابات بیش از چهار درصد آراء را کسب کنند ، اختصاص می یابد .
در این حال حزب ملی گرای افراطی "روخ" نیز از سد چهــار درصــدی عبور کرده و انتظار می رود حداقل به 20 کرسی دست یابد .
" ویاچیسلاو چرنوویل " رهبر روخ در بیــانیه ای اعلام کرد که مجلس اینده اوکراین درس تلختری برای دموکرات های ملی خواهد بود .
* ز 139 *
۰ نفر