۷ فروردین ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5706543
T T
۰ نفر
اعتراض اتحادیه های کارگری هند به دولت جدید این کشور # دهلی نو - ایرنا: هفتم فروردین 1377 برابر با 27 مارس 1998 اتحادیه های مهم کارگری هند ، روز جمعه ، به برنامه های دولت جدید این کشور ، به رهبری حزب ملی گرای "بهارتیاجاناتا" اعتراض کردند.
آنان ، با انتشار یادداشتی در دهلی نو ، مدعی شدند که دولت "اتل بیهاری واجپایی " در دستور کار خود ، کارگران را فراموش کرده است .
اتحادیه های کارگری هند ، با برنامه خصوصی ساختن بخش های صنعتی دولتی در دولت واجپایی مخالفت کردند.
اتحادیه های کارگری ، در یادداشت اعتراض خود، گفتند: در حالی که تعدادی از واحدهای صنعتی هند ، رو به نابودی است ، دولت واجپایی برای احیای مجدد آن هیچ برنامه ای ندارد.
۰ نفر