۷ فروردین ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5706518
T T
۰ نفر
تحلیل " ایزوسیتای نو" از نگرش آمریکا به تغییر دولت روسیه # مسکو - ایرنا: هفتم فروردین 1377 برابر با 27 مارس 1998 روزنامه " ایزوستیای نو " ، در تحلیلی نوشت : اگر چه آمریکایی ها به ظاهر ، تغییر دولت روسیه را امری داخلی می دانند ، اما در واقع واشنگتن نگران تغییر ناگهانی رفتار مقام های روسی است.
این منبع ، روز جمعه افزود: آمریکایی ها عقیده دارند که، چرنومیردین از مواضعی پایدار برخودار بوده ، ضامن ادامه اصلاحات بازاری در روسیه شناخته می شد .
"ایزوسیتای نو" نوشت : کمیسیون "گور - چرنومیردین" ، در واقع وسیله مهمی در توسعه روابط دو کشور بود و تلاش های شخصی دو طرف می توانست در ورای بروکراسی موجود، گام های موثری را بردارد .
این منبع ، افزود : در شرایط کنونی ، این واهمه به وجود می آید که، در نبود یک فرد بانفوذ از جانب روسیه ، روند فعالیت های کمیسیون مشترک دو کشور ، محکوم به شکست شود .
"ایزوسیتای نو" نوشت : قانونگذاران آمریکایی ، به برکناری چرنومیردین با سوء ظن بسیار زیادی برخورد کرده اند و حتی برخی ازآنها بر لزوم بررسی مساله گسترش ناتو به شرق اروپا در شرایط کنونی تاکید کرده اند .
"پورتر گوس" عضو بانفوذ کنگره آمریکا از ایالت فلوریدا، گفته است ، در روند حوادث روسیه که بسیاری از مسایل قابل فهم نمی باشند ، ما به چشم و گوش احتیاح داریم و براین اساس در مرزهای روسیه ، ما به متحدان خوبی برای اگاه شدن از روند حوادث آن کشور نیازمندیم .
۰ نفر