۴ اسفند ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5704461
T T
۰ نفر
حزب سوسیالیست صربسکاتحت فشار "میلوشوویچ" از ائتلاف اسلوگاخارج نشده است # سارایوو، ایرنا- سوم اسفند 1378 برابر با 22 فوریه 2000 عضو صرب شورای ریاست جمهوری بوسنـی و هـرزگوین و رهبر حـزب سوسیالیست جمهوری صربسکا، روز سه شنبه، گفت: حزب وی تحت فشار" اسلوبودان میلوشوویچ " رئیس جمهوری یوگسلاوی ، از ائتلاف " اسلوگا" خارج نشده است .
به گزارش " بیهاپرس " خبرگزاری بوسنی و هرزگوین ، " ژیوکو رادیشیچ " افزود: خارج شدن حزب وی از ائتلاف اسلوگا ، به معنای خارج شدن وزرای منسوب به این حـزب در دولت جمهـوری صربسکا نیست و حزب سوسیالیست آماده است ، تا افراد دیگری را جایگزین و یا انها را در سمت هایشان ابقا کند.
" رادیشیچ "، اعلام کرد: وی از نظر دولت بلگراد، بزرگترین خائن به ملت صرب به شمار می رود و در بوسنی و هرزگوین نیز خائن معرفی می شود.
وی، در پایان،از حزب سوسیالیست جمهوری صربسکا،به عنوان یک حزب مستقل یاد کرد.
اخیرا، " میلوراد دودیک " نخست وزیر جمهوری صربسکا ، چند مقام منتسب به حزب سوسیالیست جمهوری صربسکا را از کار برکنار کرد، که به دنبال آن ، این حزب از ائتلاف احزاب " اسلوگا " در این جمهوری خارج شد.
۰ نفر