۲ اسفند ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5704311
T T
۰ نفر
جهاد سازندگی خواستار گسترش همکاری های اقتصادی ایران و سودان شد # تهران ،ایرنا: دوم اسفند 1378 برابر با 21 فوریه 2000 وزیر جهاد ســازندگی در دیدار با قایم مقام وزیر امور خارجه ســودان، خواستار توسعه و گسترش همکاری های اقتصادی میان ایران و سودان شد.
"حسن عابدین" قایم مقام وزیر امور خارجه سودان نیز از فعالیت های ترویجی و عمرانی ایران و جهاد سازندگی در سودان قدردانی کرد.
در این دیدار طرفین اظهار امیدواری کردند، پنجمین کمیســیون مشــترک همکاری های اقتصادی ایران و سودان سال آینده در تهران برگزار شود.
۰ نفر