۱۴ بهمن ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5702242
T T
۰ نفر
تعدادی ازاساتید دانشگاه اسلامی "باکو": پیشرفت های علمی درایران چشمگیراست # باکو، ایرنا 14 بهمن 1378 برابر با سوم فوریه 2000 تعدادی از اساتید دانشگاه اسلامی " باکو " پیشرفت های جمهوری اسلامــی ایران در ابعاد مختلف را چشمگیر توصیف کردند.
اعضای این هیئت در یک سفر مطالعاتی و تحقیقاتی ده روزه به ایران کـه در آستانه ایام ا.. دهه مبارک فجر انجام گرفت ، از مراکز علمی ، آموزشی ، فرهنگی و تاریخی شهرهای تهران ، مشهد ، قم ، تبریز و اصفهان بازدید کردند و با دانشگاهیان این شهرها به گفت و گو پرداختند.
" حاج عارف بهادراوغلو " دیدار خود از جمهوری اسلامی ایران را تجربه و خاطره ای فراموش نشدنی خواند و اظهار داشت: درجریان این سفر، به صــورت عینی و عملی باپیشرفت های علمی ایران آشنا شدم و اطلاعات خوبی کسب کردم.
"حاج علی رضا غفاراف " یکی دیگر از اساتید دانشگاه اسلامی " باکـو " با ابراز خوشحالی از نتایج این سفر، مهمان نوازی ایـرانیان را یک تجربـه فراموش نشدنی در زندگی خود ذکر کرد.
وی، گفت : پیشرفت هایی که ظرف مدت کوتاه درزمینه های علمی ، فرهنگـی و آموزشی نصیب ملت ایران شده ، چشمگیر وقابل توجه است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: نتایج نشستی که با دانشگاهیان و بازدید- هایی که از مراکز علمی و آموزشی ایران داشتم، چون اعمال مناسک حج در قلبم نقش بست و ازاینکه مردم مسلمان ایران را در موقعیتی توسعه یافته می دیدم احساس غیر قابل وصفی پیدا کردم.
" فروعالدین " عضو دیگر این هیئت علمی ، از تلاشهای رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در " باکو " که زمینه انجام این سفر را فراهم ساخته است تشکر نمود و پیشرفت های علمی حاصله در ایران را درمقایسه با کشورهای هم ردیف خود بسیار خوب توصیف کرد.
وی گفت : در جریان این سفر که سومین سفر من به ایران بود،از نزدیک با پیشرفت های چشمگیری که به رغم مشکلات ناشی از جنک تحمیلی و توطئه هـای مختلف ، نصیب جمهوری اسلامی شده آشنا شدم.
" خانم مینا شهباز " نیز که همراه این هیئت به ایران سفر کرده بود با ابراز خرسندی ازموقعیت پیش آمده برای خود، اظهارداشت : تصمیم دارم اطلاعات جمع آوری شده و ره آوردهای این سفر را درقالب خاطره در مطبوعات کشورم منتشر نمایم.
۰ نفر