۱ دی ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5697860
T T
۰ نفر
آمریکا تلاش می کند، اسرائیل را وارد گروه های سازمان ملل کند # سازمان ملل، ایرنا: اول دی 1378 برابر با 22 دسامبر 1999 " ریچارد هالبروک "، نماینده دائم آمـریکا در سـازمان ملـل گفت: برای عضویت اسرائیل در گروه جغرافیایی موسـوم به "اروپای غربی و دیگران" تــلاش خواهد کرد.
هـالبروک، که در نماینـدگی آمـریکا در سـازمان ملل با خبرنگـاران سخن می گفت، تاکید کرد: این موضـوعی نیسـت که " مادلین آلبـرایت "، وزیر امور خارجه آمریکا و خود وی، آن را جدی نگیرند .
وی افزود: به سفرای کشورهای اتحادیه اروپا گفته ام در تمام سـال آینده آلبرایت و من موضوع را اگر نه هر روز، بلکه هر هفته مطرح خواهیم کرد .
اسرائیل، مدتی است تلاش مــی کند خود را وارد گـروه جغرافیایـی اروپای غربی و دیگران کنــد، اما تا به حال به دلیل مخالفت بعضی کشورهای اروپایی موفق به این کار نشده است .
اسرائیل، تنها عضو سازمان ملل است که در هیچیک از پنج گروه جغرافیایی این سازمان حضور ندارد.
اعضای سازمان ملل برای فعالیت در هر یک از نهادهـای این سـازمان باید عضو یکی از گروه های جغرافیایی پنجگانه باشند .
اسرائیل که از نظر جغرافیایی در آسیا واقع شده، به دلیل مخالفت کشورـ های اسلامی عضو گروه جغرافیایی آسیا، هـرگز نتوانسته است عضو این گروه شود و به همین دلیل خواستار عضویت در گروه اروپای غربی و دیگران است .
در این گروه، علاوه بر کشورهای اروپایی ، آمریکا ، کانادا ، استرالیا و زلاند نو نیز حضور دارند .
۰ نفر