۲۹ آذر ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5697729
T T
۰ نفر
صرب ها پرچم سازمان ملل را در کوزوو پایین کشیدند # سارایوو، ایرنا: 29 آذر 1378 برابر با 20 دسامبر 1999 صرب هـا ، روز دوشنبه ، پرچم سازمان ملـل را در مقابل بیمارستان شهـر "کوزوسکا میترویتسا" پایین آورده و پرچم صربستان را بجای آن نصب کردند.
رسانه های بالکان ، گزارش دادند که این اقـدام صرب ها در پی اعلام هیات نمایندگی سازمان ملـل در کوزوو مبنی بـر قطع کمک هـای مالـی این هیات بـه بیمارستان میترویتسا صورت گرفته است.
هیات نمایندگی سازمان ملل در کوزوو دلیل قطع کمک های مالی خود به این بیمارستان را قطـع همکاری کـارکنان آلبانی تبار این بیــمارستان از سـوی صرب هااعلام کرده است.
۰ نفر