۱۱ آذر ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5695876
T T
۰ نفر
وزیران اطلاعرسانی کشورهای اسلامی از رهبری، دولت و ملت ایران قدردانی کردند # تهران، ایرنا: 11 آذر 1378 برابر با دوم دسامبر 1999 وزیران ونمایندگان شرکت کننده درپنجمین نشست وزیران اطلاعرسانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی روز پنجشنبه در سخنرانــی های خود از رهبر معظم انقلاب اسلامی ، دولت و ملت ایران به خاطر برگزاری مـوفقیت آمیز اجلاس تهران قدردانی کردند.
نماینده مصر در اجلاس همچنین در سخنان خود به نمایندگی از سوی کشورهای شرکت کننده از " عطاء الله مهاجرانی " وزیــر فرهنک و ارشاد اسلامی به دلیل "برخورد حکیمانه " و "حسن مدیریت" این اجلاس قدردانی کرد وگفت: این امر سبب موفقیت اجلاس تهران و رسیدن به نقطه نظر مشترک در امر اطلاع رسانی شد.
وزیران اطلاع رسانی شرکت کننده در نشست تهران در سخنان خود گفتند: "در آستانه هزاره سوم ، جایگاه اطلاع رسانی در عصر فضا از اهمیت خاصی برخوردار است ".
سخنـرانان همچنین از "عزالدین عراقی" دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی و دبیرخانه این سازمان و تمامی کسانی که در موفقیت اجلاس تلاش داشتند،قدردانی کردند.
۰ نفر