۱۹ شهریور ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5685427
T T
۰ نفر
دنکتاش خواستار شناسایی دولت خود برای ادامه مذاکرات قبرس شد # سازمان ملل، ایرنا: 19 شهریور 1378 برابر با 10 سپتامبر 1999 " رئوف دنکتاش " رهبر جامعه ترک قبرس روز پنجشنبه در دیدار با دبیرکل سازمان ملل به وی گفت: تازمانی که دولت تحت کنترل او به رسمیت شناخته نشود مذاکرات برسر مسئله قبرس از سر گرفته نخواهد شد .
دنکتاش که بعد از دیدار با "کوفی عنان" باخبرنگاران سخن می گفت افزود: مـا نماینده یک دولت هستیم . رسمی یا غیـر رسمی اهمیت ندارد . یونانی های قبرس دولت ما نیستند. قبل از اینکه ترتیب ملاقات دیگری بین دو طرف داده شود باید این موضوع مورد تایید قرار گیرد .
دولت خودخوانده ای که ترک های قبرس 25 سال پیش و بعدازاشغال نظامی شمال این جزیره توسط ارتش ترکیه در آن منطقه تشکیل داده اند جزاز سوی آنکارا از سوی هیچ حکومت دیگری به رسمیت شناخته نشده است .
سازمان ملل در تـلاش خود برای حـل مشکل قبرس بارها ترتیب ملاقات رهبران جامعه ترک ها و یونانی های قبرس را فراهم کرده امااین رهبران تحت عنوان رهبر دو جامعه در مذاکرات شرکت می کنند و نه نمایندگان دو دولت .
از یک سال پیش و بعد از اینکه دولت نیکوزیا درخواست عضویت در اتحادیه اروپا کرد و این تقاضاپذیرفته شد ترک های جزیره نیز تاحدی در واکنش به این اقدام اعلام کردند در صورتـی در مذاکرات حـل مشکل قبرس شرکت می کنند که به عنوان یک دولت شناخته شوند.
دنکتاش گفت: وی با فرمول قدیم واینکه دوطرف به عنوان رهبران دو جامعه ترک و یونانی وارد اتاق مذاکره شوند و بعدازاینکه از اتاق بیرون رفتند یک طرف به عنوان دولت قبرس تمام توافق ها را زیرپا بگذارد موافق نیست .
وی افزود : مذاکره به آن صورت توسط یونانی های قبرس از بین رفت .
من وظیفه ای ندارم که آن را احیا کنم و این موضوع را به دبیر کل سازمان ملل اعلام کردم.
"فرد اکهارد" سخنگوی سازمان ملل به خبرنگاران گفت دنکتاش در ملاقات با کوفی عنان نظر خود را به صراحت بیان داشته و دبیرکل نیز پاسخ داده است که نقش و ماموریت او از قطعنامه های شورای امنیت نشات می گیرد .
وی افزود: عنان باتکیه بر اینکه راه حل مسئله قبرس فقط از طریق گفت و گو بدست می آید ابراز امـیدواری کرد گامهایی برای تقویت روند گفت و گو در پاییز آینده برداشته شود امـا در عین حال با توجه به اینکه تصمیمات قاطعی در این باره نگرفته نخواست وارد جزئیات روش های گفت و گو شود .
۰ نفر