۱۹ شهریور ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5685425
T T
۰ نفر
خرسندی رهبران کشمیری از دیدگاه مجلس خبرگان در تایید مقام معظم رهبری # دهلی نو، ایرنا: 19 شهریور 1378 برابر با 10 سپتامبر 1999 سازمان ها و موسسات و رهبران برجسته شیعه کشمیر از تصمیم مجلس خبرگان در تایید مجدد حضرت آیـت ا... خامنـه ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامـی ابراز خرسندی کردند.
" نهضت انقلاب اسلامی" ، " انجمن شرعی شیعیان"، "اتحادالمسلمین"، "حوزه علمیه جامعه باب العلم" و "مکتب زهرا" از جمله سازمان های کشمیری هستند که خرسندی خود را از شنیدن این خبر اعلام کرده اند.
آقاسعید مصطفی یکی از شخصیت های اسلامی کشمیر گفت : نظام جمهوری اسلامی ایران، تحت رهبری خردمندانه حضرت آیت ا... خامنه ای که واجد تمام شرایط این مقام عالی و مقدس است، ایمن خواهد بود.
مولوی عباس انصاری یکی دیگر از شخصیت های کشمیری نیز گفت : آیت ا...
خـامنه ای پـس از رحلت حضرت امام خمینی (ره ) جهان اسلام و ایران را به نحـو شایسته ای هدایت کرده است.
وی اظهـار اطمینان کرد که حضـرت آیت ا... خامنه ای مسایل و مشکلات تمام مسلمانان جهان را به دقت تحت نظر خواهد داشت .
آقا سیدحسن یکی از رهبران کنفرانس حریت کشمیر باابراز خوشحالی در این زمینه افـزود : مسلمانان کشمیر خالـصانه همچنان از رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران پیروی خواهند کرد.
تماس با سید علیشاه گیلانی رییس کنفرانس حریت به سبب آن که در منزلش تحت بازداشت قرار دارد، میسر نشد.
۰ نفر