۱۷ شهریور ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5685221
T T
۰ نفر

احزاب سیاسی هند ارتش خصوصی تشکیل داده اند

۱۷ شهریور ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5685221
احزاب سیاسی هند ارتش خصوصی تشکیل داده اند # دهلی نو ، ایرنا: 17 شهریور 1378 برابر با 8 سپتامبر 1999 احزاب سیاسی هند، با ایجاد ارتش های خصوصی و آموزش نظامی هواداران خود، قصد مقابله با تهدید گروه های شورشی در ایالت شمال شرقی آسام این کشور را دارند.
فعالیت شورشیان جدایی خواه، انتخابات پارلمانی درایالت آسام را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
گزارشهای دریافتی حاکی است، احزاب سیاسی منطقه ای ، همچون حزب حاکم " آسام گانا پریشاد" ، " کنگره" ، " کمونیست " ، " مارکسیست - لنینیست" و "بهارتیا جاناتا" جوانان داوطلب را جذب کرده و به آنها " آموزشهای دفاعی" می دهند، تا فعالیت شورشیان " عشیره بودو " و " جبهه متحدآزادی بخش آسام " (اولفا) برای ایجاد اخلال در انتخابات را خنثی کنند.
"راهول شارما" دبیر ایالتی حزب کمونیست هند، به خبرنگار ایرنا گفت: ما به منظور جلوگیری از حملات شورشیان، گروه های مقاومت مردم را ایجاد کـرده و بـه آنها آموزش دفاع از خود بویژه استفاده از سلاح سنتی را آموزش می دهیم.
وی افزود: گروههای داوطلب در سه حوزه انتخاباتی "دیبورگر"، " تزپور" و "دیپهو" مستقر خواهند شد.
یک سخنگوی کنگره نیز گفت: دو تن از کارشناسان جودو و کاراته دوره های کوتاه مدت به اعضای این حزب می دهند،تا درمقابله با شورشیان آسامی استفاده کنند.
"تــارون گاگوی" رئیس ایالتی حزب کنگره نیز به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: برنامه آموزش اعضای حزب بیشتر با هدف آمادگی به منظــور جلوگیری از حمله و ربودن صندوقهای رای از سوی حزب حاکم است.
حزب حاکم "آسام گانا پریشاد" و "بی.جی.پی" نیز در بخش های مختلف ایالت آسام، به ایجاد اردوگاه های آموزش نظامی پرداخته اند.
"ناریان بارکوتکیا" رئیس ایالتی حزب "بی.جی.پی" نیز درگفت وگو باایرنا تاکید کرد : آموزش اعضـای این حزب فقط به منظور مقابله با تقلب و حمله بـه صندوقهای رای از سوی گروهها و احزاب مخالف انجام می شود.
اولفا که انتخابات پارلمانی را تحریم کرده،تهدید نموده است علیه احزاب احزاب سیاسی که به ایجاد ارتش های خصوصی می پردازد، دست به اقدام لازم خواهد زد.
اطلاعیه ای در " سوادیناتا " نشریه اولفا تاکید می کند: ارتش اوباشان با هدف گسترش حاکمیت تروربر مردم مبارز آسام برای ربـودن صندوقهای رای ایجاد شده است.
موضوع ایجاد ارتش خصوصی واکنش های شدیدی درایالت آسام به همراه داشته و بسیاری از سازمانها، احزاب سیاسی را مورد انتقاد قرار داده اند.
"دلیپ پاتگیری" رییس یکی ازسازمانهای دانشجویی آسام گفت: این یک اقدام نادرست و غیردموکراتیک است که احزاب سیاسی دست به ایجاد و تشکیل ارتش های خصوصی می زنند.
وی افزود: هدف اصلی ازآموزشهای نظامی ایجاد موج وحشت دربین مـردم آسام و تقلب در انتخابات می باشد.
۰ نفر