۱۲ شهریور ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5684657
T T
۰ نفر

وزیر امور خارجه آمریکا با باراک گفت وگو کرد

۱۲ شهریور ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5684657
وزیر امور خارجه آمریکا با باراک گفت وگو کرد # نیویورک ، ایرنا: 12 شهریور 1378 برابر با سوم سپتامبر 1999 مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا که روز پنجشنبه وارد شهـر اسکندریه مصر شد ، با ایهود باراک نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفت وگو کرد و قصد دارد با یاسر عرفات رئیس دولت خود مختار فلسطین نیز حضوری مذاکره کند.
آلبرایت پس از دیـدار با حسنی مبارک رییس جمهوری مصر که یکی از میانجی گران دور جدید مذاکرات صلح خاورمیانه می باشد گفت : مذاکرات همچنین ادامه دارد و ما امیدواریم طرفین بزودی به توافق دست یابند.
وی با تاکید بـر تلاش آمریکا بـرای کمک به پیشبرد مذاکرات گفت : مصر و امـریکا می تـوانند در این دور از مذاکـرات نقش مـوثری ایفا کنند ولی این فلسطین و اسرائیل هستند که باید تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
وزیر خارجه آمریکا قرار است ، روز شنبه وارد دمشق پایتخت سوریه شود.
سفر آلبرایت به منطقه که برای جلوگیری از توقف مذاکرات اسرائیل ودولت خودمختار و همچنین تشویق سوریه به از سرگیری مذاکرات با اسرائیل صورت می گیرد، یک بار به علت تقاضای باراک به تعویق افتاده بود.
باراک از آلبرایت خواسته بود به دوطرف مهلت دهد تا مشکلات موجود بر سر راه صلح را بدون کمک خـارجی رفع کنند ولی بدنبال عدم تـوافق دو طرف بر سر مسائل مختلف ، مسئولین دولت خود مختار و اسرائیل یکدیگر را به وقت کشی تا زمان رسیدن آلبرایت به منطقه متهم کردند و طـرف فلسطینی از آلبرایت تقاضا کرد سفر خود به منطقه را لغو نکند.
۰ نفر