۱۱ شهریور ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5684558
T T
۰ نفر
کوفی عنان خواستار پیگرد عاملان قتل نیروهای سازمان ملل در تی مور شرقی شد # سازمان ملل ، ایرنا: یازدهم شهریور 1378 برابر با دوم سپتامبر 1999 دبیرکل سازمان ملل، روز چهارشنبه، از دولت اندونزی خواست، عاملان قتل نیروهای سازمان ملل در تی مور شرقی را تحت پیگرد قرار دهد.
"کوفی عنان" دبیرکل سازمان ملل، روز چهارشنبه، خشونت های جدیـد در تی مور شرقی را که به قتل دستکم دو نفر منجر شد، محکوم کرد و از مسئولین اندونزیایی خواست، با انجام اقدامات قاطع و فوری، مسببین را بـه جـــزای اعمالشان برسانند.
در بیانیه ای که به همین مناسبت از طرف " فرد اکهارت " سخنگوی سازمان ملل منتشر شد،آمده است : در نتیجه خشونت های اخیر دستکم دو نفر کشته شدند و صدها نفر از مردم محلی از ترس جان خود به مرکزسازمان ملل در تی مور شرقی پناه آوردند.
بیانیه افزود: دبیر کل سازمان ملل از مسئولین اندونزیایی می خواهــد وظیفه خود در قبال حفظ جان کارمندان محلی و غیر محلی نیـــــروی حافظ صلح سازمان ملل در تی مور شرقی (یونامت ) را فراموش نکنند.
اکهارد در پایان بیانیه خود اضافه کرد: سازمان ملل اجازه نخواهد داد که این خشونت ها بر تکمیل روند انتخابات تی مور شرقی که برای مشخص کــردن اراده مردم منطقه انجام گرفت تاثیر بگذارد.
همه پرسی روز دوشنبه در تی مور شرقی که بارها بخاطر اعمــــال خشونت آمیز گروه های مخالف استقلال به تعویق افتاده بود با شرکت 6/98 درصد افراد واجد شرایط پایان یافت و بر اساس گزارش های منابع سازمان ملل نتـــایج آن ظرف یکی دو روز آتی مشخص خواهد شد.
مردم تی مور شرقی برای انتخاب بین استقلال و یا خود مختــاری در درون مرزهای اندونزی آرای خود را به صندوق ها ریختند.
۰ نفر