۲۸ مرداد ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5682945
T T
۰ نفر

" ناتان" رییس جمهوری سنگاپور شد

۲۸ مرداد ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5682945
" ناتان" رییس جمهوری سنگاپور شد # کوالالامپور ، ایرنا : 28 مرداد 1378 برابر با 19 اوت 1999 با رد صلاحیت 3 نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سنگاپور " اس.آر.
ناتان " به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد.
به گفته روز پنجشنبه منابع دولتی سنگاپور ، به این ترتیب انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار بود 28 اگوست ( ششم شهریور سال جاری ) برگزار شود، انجام نمی گیرد.
ناتان دهم شهریور (اول سپتامبر) در مراسم رسمی ادای سوگند سمت ریاست عالی کشور سنگاپور را از "اونک تنک چیونک " رییس جمهوری کنونی سنگاپور را تحویل می گیرد.
روز چهارشنبه در مراسم گزینش نامزدهای انتخاباتی پس از این که صلاحیت 3 نامزد دیگر رد شد ، ناتان 75 ساله به عنوان تنها نامزد باقی ماند و راه برای ریاست جمهوری وی نیز باز شد.
ناتان در نخستین روزهای جدایی ایالت سنگاپور از فدراسیون پادشاهی مشروطه مالزی در 34 سال پیش و اعلام استقلال برای اتحادیه های کارگــــری این کشور مبارزه کرده است.
۰ نفر