۲۶ تیر ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5679249
T T
۰ نفر
بدهی های خارجی اوکراین به بیش از 12 میلیارد دلار رسید # مسکو ، ایرنا: 26 تیر 1378 برابر با 17 ژوئیه 1999 "ایگورمیتوکف" وزیر دارایی اوکراین اعلام کـرد که حجم بدهی های خارجی این کشور به 4/12 میلیارد دلار بالغ گردیده است .
وی که روز جمعه در کی اف باخبرنگاران گفت وگو می کرد مقدار بدهی های این کشور به روسیه را 3 میلیارد دلار اعلام کرد .
روسیه اعلام کرده است که درصورت توافق دو کشور در مورد حـضور نـاوگان دریای سیاه این کشور در بندر اوکراینی" سواستاپل " مسکو از طلب خود صـرف نظر خواهد کرد .
یکی از مهمترین مسائل مورد بحث" سرگئی استپاشین" نخست وزیر روسیه کـه درحال حاضر در کی اف به سر می برد نیز موضوع بدهی های اوکراین به روسیـه و نیز استفاده از پایگاه دریایی اوکراین برای استقرار ناوگان دریای سیـاه روسیه می باشد .
بیشتر بدهی های اوکـراین سر رسید شده و بـایـد باز پرداخت شود همچنین حد اکثر زمان باز پرداخت بدهی های این کشور سال 2001 میلادی است .
این کشور در سال 2000 میلادی بیش از سه میلیارد دلار از بدهی های خارجی خود را باید بازپرداخت کند .
حجم بدهی های خارجی سررسید شده ایـن کشور در سـال 2001 میلادی بیش از 3/2 میلیارد دلار اعلام شده است .
بـدهی های این کشور در اغاز سال جاری 2/11 میلیارد دلار اعـلام شد کـه در مقایسه با سال قبل 2 میلیارد دلار افزایش نشان می داد .
اوکراین باید در نیمه دوم سال جاری میلادی 860 میلیون دلار ازبدهی های خود را باز پرداخت کند .
۰ نفر