۱۳ تیر ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5677778
T T
۰ نفر
بازگشت پناهندگان کوزوو مستقر در کانادا ، از هفته آینده شروع می شود # تورنتو ، ایرنا : 13 تیر 1378 برابر با چهارم ژوییه 1999 پناهندگان کوزوو که ، اکنـون در کانادا مستقر هستند ، از هفته آینده به تدریج به خانه هایشان باز می گردند.
" لوسـین روبیلارد " ، وزیر مهاجرت کانادا ، روز جمعه ، اعـلام کرد : اوتاوا ، اقدام به تهیه بلیط هواپیما برای آن دسته از پناهندگانی نموده است که ، قصد دارند به کوزوو بازگردند.
بیشترین تعـداد 5 هزار و 51 پناهنده کوزوویی که ، در ماه مه سال جاری به کانادا آورده شـدند ، هـنوز در پایگاه های نظامی زندگی می کنند و تنهـا تعداد اندکی زندگی عادی در میان سایر شهروندان کانادا را از سر گرفته اند.
روزنامه " کالگری سان " گزارش داد : در حالی که ، تعداد اندکی از این آوارگان برای اقامت دائم در کانادا ابراز علاقه کرده اند ، بسیاری از آنان مایل به بازگشت هستند.
" روبیلارد " گفت : ماضمن احترام به تصمیم این عده ، همچنان به ارائه سرپناه و امکانات زندگی به آن دسته ازاهالی کوزوو که قصد دارند در کانادا بمانند ، ادامه می دهیم.
براساس برنامه انتقال این پناهندگان به کانادا ، آنها دستکم دو سال فرصــت دارند که ، تصمیم بگیرند به خانه بازگردند و یا در کـانادا اقامت گزینند.
" کمیساریـای عالی سازمـان ملل در امـور پناهندگان " اولـویت را بـه بازگرداندن آن دسته از آوارگان داده کـه ، در اردوگـاه های اطــراف کوزوو زندگی می کنند و از کانادا و سایر کشورها خواسته است که ، باز گرداندن پناهندگان را شروع نکنند.
" روبیلارد " اظهار داشت که ، دولت تقاضاهای متعددی از سـوی پناهندگان برای بازگشت سریع به کوزوو دریافت کرده و به این خواسته هااحترام می گذارد.
با وجـود این ، وزارت مهاجرت کانادا هشدار داد که ، بسیاری از منـاطق کوزوو هنوز خطرناک است.
۰ نفر