۳۱ خرداد ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5676250
T T
۰ نفر
انتقادیک سازمان خیریه بین المللی ازنحوه بخشش بدهی خارجی کشورهای فقیر # لندن ، ایرنا: 31 خرداد 1378 برابر با 21 ژوئن 1999 یک سازمان خیریه بین المللی در انگلیس از طرح کشورهای "گروه 8 " برای بخشیدن قسمتی از بدهی خارجی کشورهای جهان سوم انتقاد کرد و ان را ناکافی خواند.
به عقیده سازمان "آکسفام" طرح سران کشورهای صنعتی این واقعیت تلخ را که کشورهای بسیار فقیر هنوز برای بازپرداخت بدهیهای خود ، از طرحهای بهداشتی و اموزشی هزینه می کنند، تغییر نداده است.
کشورهای عضو "گروه 8" روز شنبه در شهر فرانکفورت آلمان نسبت به بخشش 50 میلیارد دلار از بدهی خارجی کشورهای بسیار فقیر جهان به توافق رسیدند و تعداد کشورهای واجد شرایط دریافت این کمک را نیز از 29 به 36 کشور افزایش دادند.
اما به نوشته روزنامه فایننشال تایمز چاپ لندن بررسیهای سازمان خیریه " آکسفام " نشان می دهد این طرح بر وضعیت مالی کشورهای بسیار فقیر به هیچ وجه موثرنیست .
برای نمونه آکسفام تخمین می زند با اجرای طرح جدید ،موزامبیک سالانه 16 میلیارد دلار در بازپرداخت بدهیهای خارجی خود صرفه جویی خواهد کرد ولی هنوز باید 80 میلیون دلار از درامدهای ارزی خود را بدین منظور اختصاص دهد که چهار برابر بودجه بهداشتی و اموزشی این کشور افریقایی است.
این سازمان معتقد است که حتی چنانچه این طرح بخوبی اجرا شود کشورهای فقیر جهان هنوز یک پنجم درامدهای ارزی خود راصرف بازپرداخت بدهیهای خارجی خواهند کرد.
بسیاری از کشورهای بسیار فقیر جهان با درامد سرانه زیر هزار دلار در پی برنامه غلط پیشنهادی سازمانهای بین المللی در دهه 1970 و 80 میلادی، به بانکها و مراکز مالی غربی مقروض شدند و بازپرداخت این بدهیها فشار اقتصادی سنگینی بر مردم و دولت این کشورها وارد اورده است.
طی چند سال گذشته تلاش وسیعی برای بخشش قسمت بزرگی از این بدهیها اغاز شده که اکنون دولت برخی از کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی را نیز در بر گرفته است.
برای تامین نیاز مالی اجرای طرح مورد نظر کشورهای گروه 8، سازمان ملل در نظر دارد بخشی از ذخایر طلا صندوق بین المللی پول را به فروش برساند و تا 100 میلیارد دلار برای کاهش و یا رفع بدهی کشورهای فقیر به بانکها و مراکز مالی جهان جمع آوری کند.
۰ نفر