۲۰ خرداد ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5674997
T T
۰ نفر

شاخص سهام در بورس هنک کنک سقوط کرد

۲۰ خرداد ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5674997
شاخص سهام در بورس هنک کنک سقوط کرد # پکن ، ایرنا : 20 خرداد 1378 برابر با 10 ژوئن 1999 شاخص سـهام در بـورس هنک کنک بعد از ظهر روز پنجشنبه در پایان فعالیت هفتگی این بازار سقوط کرد.
به گزارش خبرگزاری شین هوا ، شاخص "هانک سنک " در بورس هنک گنک بـعد از ظهر امروز به میزان 35 هزار و 21 واحد کاهش یافت.
بر اساس همین گزارش، در این زمان شاخص مذکور به 12 میلیون و 839 هزار و 21 واحد رسید.
اما دراین روز شاخص سهام در بورس شانگهای چین که مهمترین بازار سهام این کشور است ، به میزان 15 هــزار و 73 واحد تـرقی کرد و به یک میلیون و 364 هزار و 34 واحد رسید.
در همین حال ، در بورس " شن جن " نیز شاخص سهام به سـه میلیون و 533 هزار و 10 واحد رسید که 51 هزار و 19 واحد نسبت به روز گذشته افزایش نشان می دهد.
۰ نفر