۲۳ فروردین ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5667447
T T
۰ نفر
بیش از 3 میلیون سهم در بازار اوراق بهادار تهران معامله شد # تهران ، ایرنا: 23 فروردین 1378 برابر با 12 آوریل 1999 در بازار اوراق بهادار تهران روز دوشنبه سه میلیون و 294 هزار و 171 سهم از سهام شرکت های پذیر فته شده به ارزش بیش از 9 میلیارد و 74 میلیون ریال معامله شد.
در معاملات روز جاری سهام بازار اوراق بهادار تهران ، قیمت سهام 48 واحد تولیدی افزایش و ارزش سهام هشت واحد تولیدی دیگر کاهش یافت.
شاخص های کل قیمت سهام ، مالی و صنعت روز دوشنبه به ترتیب به 74/1562 ، 34/4087 و 13/1299 واحد رسید که نسبت به شاخص های کل قیمت سهام ، مالی و صنعت روز گذشته به ترتیب به میزان 64/4 ، 91/0 و 05/5 واحد افزایش نشان می دهد.
"شاخص بازده نقدی" روز دوشنبه بدون تغییر به 88/2059 واحد رسید و "شاخص قیمت و بازده نقدی" با 79/5 واحد افزایش نسبت به شاخص روز گذشته به 30/1947 واحد رسید.
آخرین نرخ خرید و فروش واریزنامه های صادراتی روز جاری با سه ریال افزایش قیمت نسبت به آخرین معامله به مبلغ سه هزار و 808 ریال رسید.
۰ نفر