۲۲ فروردین ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5667313
T T
۰ نفر

روزنامه "انتخاب " به جمع مطبوعات ایران پیوست

۲۲ فروردین ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5667313
روزنامه "انتخاب " به جمع مطبوعات ایران پیوست # تهران ،ایرنا: 22 فروردین 1378 برابر با 11 آوریل 1999 روزنامه " انتخاب " به مدیرمسئولی " سید طه هاشمی " و صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی قم با روش خبری - تحلیلی روز یکشنبه منتشر شد.
در سرمقاله این روزنامه با عنوان "انتخاب حق شماست" ، احترام متقابل واعتقاد به باورهای دینی وارزشهای عام انسانی ، اعتنای جدی به مشکلات مردم وجامعه ، سعی درتفکیک مشکلات واقعی مردم از معضلات پنداری ،احترام به افراد و جریان های سیاسی ، پرهیز از سیاست زدگی واجتناب از سیاست گریزی واهتمام به گردش ونشر آزاد افکار واندیشه های مردم از محورهای مورد توجه این نشریه اعلام شده است.
درنخستین شماره از روزنامه انتخاب ، مطالبی با عناوین" انتخاب ازامروز بامردم" در مورد ارزیابی انتخاب از تنوع مطبوعات و حق انتخاب مردم "، " گزارش ویژه ازشهادت سپهبد صیاد شیرازی" ، " گفت وگو با احمد نقیب زاده کارشناس مسایل سیاسی در مورد شوراهای شهر" ، نقدی بر رمان " مدار صفر درجه " آخرین نوشته احمد محمود و " هومباخ آمد ، هوفر را ببرد " به چشم می خورد.
با انتشار روزنامه " انتخاب " ، تعداد روزنامه های کل ایران به 30 عنوان رسید که 27 عنوان روزنامه در نوبت صبح و 3 عنوان روزنامه در نوبت بعدازظهر منتشر می شوند.
*ی *
۰ نفر