۲۲ فروردین ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5667275
T T
۰ نفر
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران افزایش یافت # تهران ، ایرنا: 22 فروردین 1378 برابر با 11 آوریل 1999 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه سال 77 در مقایسه با ماه مشابه سال 76 معادل 6/19 درصد افزایش داشت.
به گزارش اداره آمار اقتصـادی بانک مـرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شاخص مذکور در بهمن ماه سال گذشته به 3/691 رسـید که نسبت به ماه قبل از آن ( دی ماه 77 ) 9/1 درصد بیشتر بود.
متوسط شاخص یادشده در 11 مـاه اول سـال 77 نسبت به دوره مشابه سال 76 به میزان 9/19 درصد افزایش داشت.
براساس این گزارش:شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در استانهای هرمزگان ،کهکیلویه و بویراحمد و فارس به ترتیب 5/746، 3/734 و 1/734 اعلام شد که نسبت به سایر استان های کشور در سطح بالاتری قرار داشت.
پایین ترین شاخص مربوط به اسـتان ایلام و برابر 7/629 بود. شاخص مذکور در استان تهران در بهمن ماه گذشته برابر 675 بود.
این گزارش حاکیست : شاخص بهای گروه خوراکیها،اشامیدنیها و دخانیات در بهمن ماه گذشته نسبت به ماه مشابه سال 76 حدد 2/24 درصد افزایش داشت.
شاخص بهای گروه پوشاک نیز در مدت مذکور 9/4 درصد بیشتر بود.
شــاخص بهــای گروه مسکن ،سوخت و روشنایی در بهمن ماه گذشته نسبت به ماه مشابه سال 76 معادل 3/18 درصد رشد داشت. شاخص بهای گروه اثاث ، کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه نیز 4/8 درصد افزایش داشت.
شاخص بهای گروه حمل ونقل وارتباطات، درمان و بهداشت ، تفریح ، تحصیل و مطالعه و همچنین شاخص کالاها و خدمات متفرقه نیز در همین مدت به ترتیب 21 ، 22 ، 4/11 و 2/26 درصد بیشتر بود.
* ز. ی *
۰ نفر