۲۲ فروردین ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5667242
T T
۰ نفر

نشست "اکساد"، در دمشق گشایش یافت

۲۲ فروردین ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5667242
نشست "اکساد"، در دمشق گشایش یافت # دمشق ،ایرنا: 22 فروردین 1378 برابر با 11 آوریل 1999 شانزدهمین دوره نشست شورای اجرایی مرکز پژوهش های مناطق خشک (اکساد)، روز شنبه، در دمشق گشایش یافت.
در این نشست، نمایندگانی از کشورهای لبنان، سودان، تونس، لیبی، عراق، عمان و فلسطین، شرکت کرده اند.
در جریان این نشست، که به مدت سه روز ادامه خواهد یافت، فعـالیت های انجام شده از سوی مرکز یادشده در سال 1998 میلادی ، یادداشت های مربوط به پیگیری توافق نامه بین المللی بیابان زدایی، توافـق نامه بین المللی تـنوع زیستی، همکاری با فرانسه و اتحادیه اروپایی و یادداشت مربـوط به تشـکیل کنفرانس منابع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک در سال 1999 میلادی، در زمینه آبهای سطحی در سال 2000 میلادی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
*الف.ع*
۰ نفر