۲۱ اسفند ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5664249
T T
۰ نفر
اساسنامه "خانه احزاب ایران " تهیه و اماده تصویب شد # تهران ، ایرنا: 21 اسفند 1379 برابر با 11 مارس 2001 هیات منتخب احزاب و تشکلهای سیاسی در امر تدوین اساسنامه خانه احزاب روز یکشنبه باصدور اطلاعیه ای اعلام کرد: اساسنامه "خانه احزاب ایران" تهیه و آماده تصویب در نشست دبیران کل یا نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی می باشد. به گزارش وزارت کشور ، این هیات از تمامی دبیران کل و یا نمایندگان احزاب و تشکلهای سیاسی که فرم تقاضای عضویت در خانه احزاب را تکمیل و ارسال کرده اند، دعوت کرده است تا باهمراه داشتن معرفی نامه رسمی از حزب تشکل سیاسی مربوطه ، در نشست مجمع عمومی "خانه احزاب ایران " شرکت کنند. براساس این اطلاعیه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط هیات منتخب ،تصویب اساسنامه خانه احزاب ، انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسان خانه احزاب ، در دستور کار این نشست قرار دارد. هیات منتخب احزاب وتشکلها سیاسی تاکیدکرده است:کارت اخذ رای در اختیار آن عده ازنمایندگان احزاب و تشکلهای سیاسی قرارداده خواهدشد که فرم تقاضای عضویت در "خانه احزاب ایران " را تکمیل کرده باشند. نشست مجمع عمومی "خانه احزاب ایران " با حضور دبیران کل یا نمایندگان احزاب و تشکلهای سیاسی ، روز دوشنبه 22 اسفندماه در ساختمان وزارت کشور ایران برگزار می شود. * 804 *
۰ نفر