۲۱ اسفند ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5664198
T T
۰ نفر
روزنامه های صبح یکشنبه (مطبوعات به مردم چه می گویند؟)ـ رسالت # تهران، ایرنا: 21 اسفند 1379 برابر با 11 مارس 2001 رسالت. ...... * برای اولین بار: رهبر معظم انقلاب سیاستهای بلندمدت نظام را به سران سه قوه ابلاغ کرد (خبر-ص1) * سعید حجاریان: اصلاحات 8 قرن طول می کشد (خبر-ص1) * دختر گرامی حضرت امام (ره ): برادرم احمد با تبعیت از رهبری فتنه ها را فرو نشاند (خبر-ص1) * مدیر مسوول هفته نامه توقیف شده حریم: حفظ اقتدار قوه قضاییه را بر هوچیگری و جوسازی ترجیح می دهم (خبر-ص1) * وردی نژاد خبر احضار خود به دادگاه را از رسانه های خارجی اعلام کرد (خبرـص2) * ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی سه شنبه افتتاح می شود (خبرـص2) * سیاست های کلی امنیت ملی بررسی شد (خبرـص3) * رهبر معظم انقلاب: حقیقت ماندگار تاریخ ، همان راه شهیدان است (خبرـص3) * 817 ** 807 *
۰ نفر