۱۱ اسفند ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5663008
T T
۰ نفر
حزب اقدام دمکراتیک بوسنی ، اتهام سوء استفاده مالی را رد کرد # سارایوو، ایرنا: 11 اسفند 1379 برابر با 29 فوریه 2001 یکی از مسـوولان حزب اقـدام دمکراتیک گفت : اتهامهای نماینده بلندپایه جامعه بین الملل در بوسنی ، در زمینه سوء استفاده مالی این حزب از بودجه دولتی ، واقعیت ندارد. " عدنان توزیچ " ، رییس کلوپ نمایندگان این حزب در مجلس نمایندگان فدراسیون بوسنی ، روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در سارایوو گفت: کمکهای مالی به حزب در چارچوب قانون بوده است. وی افزود : حزب اقدام دمکراتیک بوسنی مانند سایر احزاب هرساله کمکهای مالی بصورت هدیه از افراد و شرکتها دریافت می کند و این امری معمول است. توزیچ گفت : در سال گذشته میلادی حزب اقدام دمکراتیک بوسنی بیش از یک میلیون و 700 هزار مارک کمک مالی از افراد و شرکتهای خصوصی بصورت هدیه دریافت و 841 هزار مارک آن را برای کمکهای انسان دوستانه و کمک هزینه تحصیلی 800 دانشجو ، به مصرف رسانده است. وی ، برکناری " ادهم بیچاکچیچ " ، رییس سازمان برق و نخست وزیر سابق فدراسیون بوسنی و هرزگوین به بهانه سوء استفاده مالی ، از جمله کمک به حزب اقدام از سوی نماینده بلندپایه جامعه بین الملل در بوسنی را غیرقانونی خواند. وی اضافه کرد : یک چهارم از نمایندگان مجلس نمایندگان فدراسیون بوسنی اخیرا از دادگاه قانون اساسی بوسنی خواسته اند ، تا قانونی بودن تصمیم نماینده بلندپایه جامعه بین الملل در بوسنی ، در مورد برکناری مسوولان این کشور را بررسی کند. مجلس نمایندگان فدراسیون بوسنی و هرزگوین ، دارای 140 نماینده است. " ولفگانک پتریچ " نماینده بلندپایه جامعه بین الملل دربوسنی و هرزگوین هفته گذشته "ادهم بیچاکچیچ"، رییس سازمان برق و نخست وزیر سابق فدراسیون بوسنی را به دلیل سوء استفاده مالی ، از کار برکنار کرد. پتریچ ، با انتشار بیانیه ای علت برکناری بیچاکچیچ را عملکرد نامطلوب و نقض قوانین در زمینه مصارف بودجه در زمان پست نخست وزیری فدراسیون بوسنی اعلام کرد. * *815
۰ نفر