۹ اسفند ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5662786
T T
۰ نفر
وزیر امور خارجه ایران به پرسش نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ گفت # تهران، ایرنا: 9 اسفند 1379 برابر با 27 فوریه 2001 سید "کمال خرازی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، عصر سه شنبه با حضـــور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به سـووالات نمایندگان پاسخ گفت. این سووالات، درباره معرفی شرکتهای صهیونیستی فعال در سـطح جهان ، عـدم پرداخت خسارت به کارگران مقیم کویت هنگام جنک خلیج فارس و چگونگی برگزاری کنفرانس غیردولتی ضد تبعیض نژادی در تهران بود. "احمد بورقانی" مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت : نمایندگان سووال کننده از پاسخهای وزیر امور خارجه ایران قانع شدند. وی به "ایرنا" گفت : سووال نخست از وزیرامور خارجه درباره وضعیت اجرای قانونی بود که در اردیبهشت ماه می19990 ، در حمایــت از جنبش مردم مظلوم فلسطین به تصویب رسید. بورقانی افزود که این قانون ، وزارت امـور خارجه را موظف می کرد ظرف یک سال شرکتها و موســسات صهیونیستی را در جهان شناسایی و اسامی آنها را بـه مجلس و دولت اعلام کند ، اما در دوره مدیریت قبلی وزارت امور خارجه چنیــن اقدامی صورت نگرفت. این نماینده تهران گفــت : خرازی در پاسخ به سووال یاد شـده که از سوی "شمس وهابی" دیگر نماینده تهران مطرح شده بود ، اظهار داشــــت که ما این قانون فراموش شده را در دستور کار قرار داده ایم و بزودی فهرستـــی از این شرکتها و موسسات را به مجلس و دولت ارایه خواهیم کرد. بورقانی گفت: وهابی از این پاسخ خرازی قانع شد. مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، سـووال دوم از وزیر امور خارجه ایران را مربوط به "مسعود حسینی" نماینده "قروه" (غرب ایران ) عنوان کرد که در آن از علت عدم پرداخت خسارت به 212 تن از مــردم کردستان که در جریان اشغال کویت زیان دیده بودند ، توضیح خواسته بود. وی گفت : وزیر امور خارجه ایران در پاســـــخ نماینده قروه از تلاش این وزارتخانه در جهت حمایت از حقوق اتباع ایرانی و تشــکیل ستادی برای احقاق حقوق خسارت دیدگان از چهار سال و نیم پیش در وزارت امور خارجه سخن گفـت و تاکید کرد که این ستاد هم اکنون در حال فعالیت است. بورقانی به نقل از خرازی افزود : طبق اعلام سازمان ملل ، خسـارت دیدگان باید بین سالهای 1991 تا 1993 با پرکردن فرمی ویژه که سازمان ملل تعییــن کرده بود ، شکایات خود را تسلیم این سازمان کنند. وی گفت : حدود 21 هزار ایرانی ، فرمهای یاد شده را برای دریافت غرامت پر کردند که شکایت 19 هزار و 800 نفر از آنان وارد تشخیص داده شــد ، اما شمار کمی از شکایات از سوی سازمان ملل پذیرفته نشد. مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: آقای خرازی گفت که در مجموع ، ایرانیان 176 میلیون دلار خسارت از سازمان ملل گرفتـه اند که در بخش افراد ، در میان 97 کشوری که خسارت دریافت کرده اند، ایران بیشترین مبلغ خسارت را گرفته است. بورقانی گفت: طبق توضیحات وزیرامورخارجه 50 تن از 212 فردی که نماینده قروه درباره وضعیت پرداخت غرامت به آنـان سوال کرده است ، از جمله افرادی هستند که فرم یاد شده را پر ، اما دیر دراین زمینه اقدام کردند که پرونده آنان به همراه شکایات مشابه زیاد دیگری به سازمان ملل ارجاع شده است. وی افزود: پرونده یاد شده هم اکنون در ژنو است، اما سازمان ملل تاکنون ادعاهای مزبور را نپذیرفته است. بورقانی افزود: 162 کارگر دیگر مورد نظر نماینده قروه، فرم ویژه غرامت را پر نکرده اند. * 818 ** 816 *
۰ نفر