۱۴ آذر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5652665
T T
۰ نفر

پیش بینی وضع هوای ایران تا صبح روز چهارشنبه

۱۴ آذر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5652665
پیش بینی وضع هوای ایران تا صبح روز چهارشنبه # تهران ، ایرنا: 14 آذر 1379 برابر با 4 دسامبر 2000 سازمان هواشناسی ، وضع هوای ایران را تاصبح روزچهارشنبه به شرح زیر پیش بینی کرد: - آسمان استانهای اردبیل ،گیلان ،مازندران و گلستان ،قسمتی تانیمه ابری ، دربرخی نقاط بامه رقیق صبحگاهی ،بتدریج ازشب از غرب دریا با افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده.
- آسمان استانهای همدان ،کردستان، کرمانشاه ،چهارمحال وبختیاری ،ایلام، خوزستان ،بوشهر و لرستان ،نیمه ابری ،گاهی ابری با رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد.
- آسمان استانهای فارس ،کهکیلویه و بویراحمد،اصفهان ،مرکزی ،قم، یزد و کرمان، نیمه ابری ،با غبار صبحگاهی ،بتدریج باافزایش ابر، ازاواخر وقت با رگبار و احتمالا رعد وبرق پراکنده و وزش باد.
- آسمان استانهای هرمزگان ،سیستان وبلوچستان ،خراسان و سمنان ،نیمه ابری ،بتدریج دربرخی نقاط ابری ،همراه باوزش باد و رگبار، دربرخی نقاط جنوب شرق با رعد و برق و درشمال استان خراسان بااحتمال برف وباران.
- آسمان استانهای آذربایجان غربی و شرقی و زنجان ،قسمتی ابری همراه با غبار صبحگاهی ،ازبعدازظهر با افزایش ابر و وزش باد.
- آسمان استانهای قزوین و تهران ،نیمه ابری با غبارصبحگاهی ،ازبعدازظهر باافزایش ابر و بارندگی پراکنده.
* 813 ** 804 *
۰ نفر