۱۱ آذر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5652312
T T
۰ نفر
دولت ایالت آسام هند برای مقابله باشورشیان از نیروهای مردمی بهره می گیرد # گواهاتی ، ایرنا: 11 آذر 1379 برابر با اول دسامبر 2000 دولت ایالت آسام در شمال شرق هند برای مقابله با تهدید روزافزون گروههای شورشی و جدایی طلب از نیروهای مردمی در روستاها استفاده می کند.
" اچ کریشنا دکا" رییس پلیس این ایالت روز جمعه در این باره گفت: دولت ایالتی در راستای سیاست جدید خود اکنون برای احیاء نظام مردمی دفاع از روستاها کوشش می کند.
وی افزود ، با احیاء و تقویت گروههای دفاع از روستاها ، نیروهای امنیتی و پلیس نیز خواهند توانست به کمک این گروهها با شورشیان به طور موثر مقابله کرده و حتی در زمینه جمع آوری اطلاعات درباره شورشیان از این گروهها استمداد جویند.
رییس پلیس ایالت آسام اظهارداشت ، دولت ایالتی در کنار بازسازی نظام دفاع از روستاها و سازماندهی گروههای مدافع روستاها ، نیروی پلیس ایالتی را که تعداد آن به 50 هزار نفر می رسد ، تجهیز خواهد کرد.
"دکا" گفت: دولت آسام در نظر دارد تعدادی از افراد پلیس رادر پایگاه آموزش کماندویی که سال آینده میلادی در گواهاتی مرکز این ایالت تاسیس می شود ، برای جنگهای نواحی جنگلی آموزش دهد.
وی افزود ، دسترسی گروهها شورشی به سلاحهای پیچیده و تغییر تاکتیهای جنگی آنان ، امر تجهیز نیروهای پلیس و استفاده از نیروهای مردمی را ضروری ساخته است.
شورشیان جدایی طلب از دو گروه عمده " جبهه آزادیبخش متحد آسام (اولفا) و " جبهه دمکراتیک ملی بودولند " این ایالت در شمال شرق هند در دو ماه گذشته با تشدید حملات خود به ویژه حمله به روستاها دهها غیرنظامی را کشته اند.
در اعتراض به این کشتارها حدود دو هفته قبل یک اعتصاب یک روزه در آسام برگزار شد.
احزاب اپوزیسیون ضمن متهم کردن حزب حاکم ایالت آسام (شورای مردم آسام ) به عدم توانایی در برقراری " نظم و قانون " در این ایالت ، خواستار آن هستند تا دولت مرکزی هند اختیار اداره این منطقه را بر عهده گیرد.
* 813 *
۰ نفر