۱۱ آذر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5652304
T T
۰ نفر
توافق 11 حزب بوسنی برای ایجاد تشکل "اتحاد برای تغییرات" # سارایوو، ایرنا 11 آذر 1379 برابر با اول دسامبر 2000 نمایندگان 11 حزب سیاسی در بوسنی و هرزگوین پس از مشخص شدن وضعیت احزاب در انتخابات سراسری این کشور، در نشستی در سارایوو ، در مورد ایجاد تشکلی موسوم به "اتحاد برای تغییرات " به توافق رسیدند.
به گزارش " بیهاپرس "، خبرگزاری بوسنی و هرزگوین در این تشکـل سه حزب عمده "سوسیال دمکراتیک" ، " پیشرفت دمکراتیک کروات " و " حزب برای بوسنی و هرزگوین " و هشت حزب کوچک دیگر شرکت دارند.
برپایه این گزارش ، در تشکل مذکور دو حـزب مهـم "اقـدام دمـکراتیک" و "دمکراتیک کروات" بوسنی وارد نشده اند.
هشت حزبی که به سه حزب سوسیال دمکراتیک ، حزب پیشرفت دمکراتیک کروات و " حزب برای بوسنی و هرزگوین " پیوسته اند ، در انتخابات عمومی بوسنی بین یک تا سه کرسی مجلس نمایندگان بوسنی را کسب کرده اند.
انتخـابات عمـومی بوسنی و هـرزگوین برای انتخـاب نمایندگان مجالس کل بوسنی و هرزگوین ، فدراسیون مسلمان کروات ، جمهوری صربسـکا و مجالس محلی استانهای دهگانه فدراسیون بوسنی در بیست و یکم آبان ماه سال جاری برگزار شد.
در این انتخابات ، هیچ حزبی نتوانست اکثریت کرسی های مجالس یادشده را بدست آورد بنابراین ، شکل گیری ائتلاف های حـزبی سـرنوشت سـیاسی بوسنی را تعیین خواهد کرد.
در انتخابات مذکور، نمایندگان جامعه بین الملل در بوسـنی از مردم این کشور خواستند تا به ایجاد تغییرات رای داده و از احزاب قوم گرا فاصله گیرند اما این اتفاق در بین دو حزب قوم گرای دمکراتیک صرب و دمکراتیک کروات ، رخ نداد.
* *815 / 806
۰ نفر