۱۱ مهر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5644200
T T
۰ نفر
روزنامه های صبح دوشنبه -"مطبوعات به مردم چه می گویند"؟- ایران ورزشی # تهران، ایرنا: یازدهم مهر 1379 برابر با دوم اکتبر 2000 ایران ورزشی ...........
* هزار ماشاء ا... (خبر-ص1) * طالبی : با ما خوب تا نکردند(خبر-ص1) * المپیک 2000 هم تمام شد(خبر-ص1) * استقبال با شکوه از پیام اوران شادی (خبر-ص1) * ایران بیست و ششم شد(خبر-ص1) * طباطبایی : آلمان نه ، لبنان شاید (خبر-ص1) *ا- ع*
۰ نفر