۸ مهر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5643825
T T
۰ نفر
بیانیه رسمی دومین اجلاس سران دولتها و حکومتهای کشورهای عضو اوپک "بیانیه کاراکاس " # کاراکاس، ایرنا: هشتم مهر 1379 برابر با 29 سپتامبر 2000 11 ـ خواستار استفاده از نفت و گاز در شرایطی باشد که بتـوان از آنهـا به جای سوختهای دیگری که به حال محیط زیست جهانی مضراست ، استفاده به عمل آید.
12 ـ براین مطلب تاکید ورزد که توسعه اقتصادی و اجتماعی و ریشه کن سازی فقر باید در صدر اولویت های جهانی قرار گیرند. بـــه همین منظـور ، اوپک همچون گذشته مسایل کشورهای در حال توسعه را از طـریق برنامـه های کمکی هـر کشور عضو و نیز از طریق صندوق اوپک برای توسعه بین المللی و صندوق بیـن ـ المللی توسعه کشاورزی ، به طور کامل مدنظر قرار می دهد، و کشورهای صنعـتی را به قبول این نکته فرا می خواند که بزرگترین فاجعـه زیست محیطی جهان، در فقر نوع بشر نهفته است.
13 ـ همراه با نگرانی این نکته را مدنظر قرار دهیم کـه سطـح بدهی های بسیاری از کشورهای در حال توسعه به میزان غیرقابل تحملی رسیده است ، لذا ما خواستار تلاش جدی جامعه بین المللی وام دهنده برای اتخاذ تدابیری در جهت کاهـش بدهی ها ، از جـمله اقدام در جهت رفع فوری بدهی های کشـورهای بسـیار مقروض و تهیدست (HIPC) هستیم .
14 ـ از کشورهای مصرف کننده بخواهد که در بازارهای انرژی جهانی با نفت برخوردی عادلانه و منصفانه داشته باشند به صورتی که ، سیاستهای زیست محیطی ، مالی ، انرژی و تجاری آنها ، مبتنی بر اعمال تبعیض علیه نفت نباشد و در زمینه نیل به توسعه قابل استمرار جهانی و حفظ محیط زیست مساعدت نمایند.
15 ـ در این خصـوص ابراز نگرانی نماید که مالیات بر فـرآورده های نفتی در کشورهای عمده مصرف کننده بخش عمده قیمت نهایی مصرف کننده را شکل می دهد و از ایشان می خواهد در سیاست های خود با هدف کاهش این بار مالیاتی به نفع مصرف کنندگان ، شرایط تجارت عادلانه و منصفانه بین کشورهای در حال توسعـه و توسعه یافته و رشد قابل ابقاء اقتصاد جهانی ، تجدید نظر نماید.
16 ـ نسبت به تقویت و توسعه تلاشها و برنامه هایی اهتمام ورزد ، که هـدف آنها تنوع بخشیدن به اقتصاد آنها بوده و در این راه بر نوآوری تکنولوژیکی تاکید بیشتر نماید که به این منظور موانع خارجی و داخلی موجود در مسیراین تنوع بخشـی می بایست شـناسایی و از میان برداشـته شوند. از کشورهای صنعتی و سازمان های بین المللی ذی ربط نیز خواسته می شود که ، با عـنایت به مزایا و فواید متقابل ، در راه نیل به این هدف همکاری نمایند.
17 ـ با اذعان به اهمیت حیاتی تحقیقات عمیق علمی وفنی ، ایجاد ارتباط میان مراکز پژوهشگاهی کشورهای عضو را به منظور کمک به کشورهای عضو و نیـز به روند تصمیم گیریهای اوپک پیشنهاد نماید و راه ها و روشهای تقویت فعالیت ـهای پژوهشی سازمان از جمله بررسی احتمال ایجـاد یک موسسـه یا دانشــگاه پژوهشی را مورد ملاحظه قرار دهد.
18 ـ به وزرای دارایی مان ( کشورهای عضو ) ماموریت می دهیم که ، طـرق و ابزارهای تقویت همکاری های بین کشورهای عضو اوپک را مورد بررسی و مطـالعه قرار دهند.
19 ـ باپذیر ش تنوع و غنای فرهـنگی ملل خـود که وارث ، میراثی هـزاران ساله هستند. نسبت به تقویت تعامل و تبادل فرهنگی کشورهای عضو اوپک اهتمام ورزد تا موجبات تقویت مناسبات تاریخی آنها فراهم شود ، ایـن امر در توسعه گفت و گوها در امور مورد توجه مشترک موثر واقع خواهد شد.
20 ـ در خصوص نهادینه سازی اجلاس سران براساس مشورت کشورهای عضو، دولتها و حکومتهای اوپک اقدام نماید تا در فواصل زمان مشخص، به منظور تقویت توان سازمان و استمرار بخشیدن به موفقیت های عدیده ای که در اولین دوره 40 ساله تاریخ غنی و حایز اهمیت خود نایل آمده و تداوم این موفقیتها در قـرن بیست و یکم برگزارگردد.
*ا- ع*
۰ نفر