۸ مهر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5643824
T T
۰ نفر
بیانیه رسمی دومین اجلاس سران دولتها و حکومتهای کشورهای عضو اوپک "بیانیه کاراکاس " # کاراکاس، ایرنا: هشتم مهر 1379 برابر با 29 سپتامبر 2000 دومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک ) که از بعد از ظهر چهارشنبه به وقت کاراکاس آغاز به کارکرد ، پنجشنبه بعد از ظهر به وقت این کشور ، با انتشار بیانیه ای به کارخود پایان داد.
بیانیه نهایی دومین اجلاس سران اوپک را " ریلواند لقمان " دبیرکل اوپک قرائت کرد که مشروح آن به این شرح است : سران دولتها و حکومتهای کشورهای عضـو سازمان کشورهای صـادرکننده نفت (اوپک ) پس از اتخاذ تصمیم در خصوص اجلاس دوم سران برای پیشبرد همکاریهای خویش و استمرار بخشیدن به روحیه همبستگی و وحدت حاصل از اولین اجلاس سران، که در سال 1975 در الجزایر برگزار گردید و با به رسمیت شناختن حق حاکمیت کشـورهای عضـو بر منابع طبیعی شان و نیز تعهـدشان مبنی بر پیشـبرد توسعـه مردمشان ، دعوت رئیس جمهوری ، جمهوری بولیوار ونزوئلا ، "هوگو چاوز فریاس" را برای ملاقات در کاراکاس در تاریخ بیست وهفتم تابیست وهشتم سپتامبر 2000 پذیرفتند.
اجلاس سران با وقوف به اینکه نفت به منبع عمده انرژی مبدل گردیده ، و سهم چشمگیری در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، تکنولوژیکی و علمی جهان داشته و با اذعان به: - اهمیت استراتژیک یا راهبردی نفت به عنوان یک منبع انـرژی برای نوع بشر.
- نقش کشورهای عضو اجلاس در کامیابی و موفقیت اقتصادی جهـان به وسـیله تامین نفت.
- نقش حیاتی منابع نفت در اقتصادهای ملی مان (کشورهای عضو). و با مد نظر قراردادن شتاب و سرعت تغییر در مراحل مختلف توسعـه اقتصـادی ، سیاسی تکنولوژیکی و زیست محیطی و چالشها و فرصتهای ایجاد شده به وسـیله جهـانی سازی و آزادسازی تصمیم می گیرد: 1 - اصول و اهداف سازمان را به همان صورتی که 40 سال قبل در اساسنامه سازمان قید گردیده ، مورد تایید مجدد قرار دهد و درانجام این مهم نقش نفت را در برآورده ساختن تقاضای انرژی آتی جهان ، حفظ و تقویت نماید.
2 - از منافع کشورهای عضو اوپک چه فردی و چه جمعی ، از طریق راهبردها و سیاستهای مناسـب طـراحی شده برای بهینه سازی منافع کلی اقتصادی حاصـل از بهره برداری از منابع طبیعی گسترده شان ، حراست نماید.
3 - به عنوان شرکت کنندگان اصلی در بازار جهانی نفت عزم راسخ خود را نسبت به تامین عرضه مکفی ، به هنگام و ایمن نفت مورد نیاز مصـرف کنندگان با قیمت های منصفانه و با ثبات ابراز داشته و رابطـه نیرومند بیـن امنیت عرضه و امنیت و شفافیت تقاضای جهانی برای نفت را مورد تایید قرار دهد .
4 - در زمینه قیمت گذاری نفت ، سیاست هایی را اتخاذ نماید، که هم سود آور باشد ، هم با ثبات و نیز قابل رقابت با دیگر منابع انرژی ، به موازات اتخاذ سیاستهایی در زمینه تولید که متضمن سهم منصفانه اوپک از عرضـه نفت جهان باشد ، هدف از این سیاستها، کمک به حفظ ثبات بازار و رشد قابل ابقاء اقتصاد جهان است .
5 - مستمرا به دنبال دستیابی به راه و روشهای جدید ایجاد هماهنگی به هنگام و موثر میان کشورهای عضو اوپک در راستای تحقق اهداف میان مدت و دراز مدت آنان باشد.
6 - توانایی ها و مهارت های موجود در درون اوپک را تقویت نموده و نسبت به ایجاد توانایی های جدید در آن اهتمام ورزد تا سازمان بتواند خود را با تغییرات از جمله جهانی سازی و پیشرفت های تکنولوژیکی وفق دهد و به مشارکت موثر خود در گردهمایی ها و مجامع بین المللی ادامه دهد.
7 - همکاری مثمر ثمر و متقابل شرکتهای ملی نفت کشـورهای عضـو اوپک و نیز همکاری آنان را با صنعت بین المللی نفت گسترش دهد.
8 - همکاری مستمر ما بین اوپک و دیگر کشورهای صادرکننده نفت را درجهت نیل به ثبات بازار ، تقویت نماید.
9 ـ فعـالانه درصـدد دسـتیابی به کانال های جـدید و موثر مذاکرات تولید کنندگان و مصرف کنندگان نفت باشد ، به منظور اینکه ثبات بازار ، شـفافیت و سلامت اقتصاد جهانی حفظ گردد. در این راستا ، پیش بینی می شود ، هـفتمین اجلاس بین الملی انرژی که قرار است از 17 تا 19 نوامبر سال 2000 در ریـاض عربستان برگزار شود ، فرصت بسیار خوبی برای انجام این گفت و گوها باشد و در این اجلاس ، کشورهای مصرف کننده نفت در بالاترین سطح شرکت خواهند کرد.
ادامه دارد .........
*ا- ع*
۰ نفر