۸ مهر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5643802
T T
۰ نفر
مسکو، خواستار برگزاری دیدار سران کشورهای حاشیه دریای خزر است # مسکو، ایرنا: هشتم مهر 1379 برابر با 29 سپتامبر 2000 " ویکتور کالیوژنی " ، نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور دریای خزر اعلام کرد که ، مسکو خواستار برگزاری دیدار سران تمامی کشورهای ساحلی دریای خزر برای بحث در مورد رژیم حقوقی این دریا می باشد.
کالیوژنی ، که معاونت وزارت امور خارجـه روسیه را نیز به عهده دارد ، همچنین سطح تماس ها و گفت و گوهایی را که هم اکنون دراین مورد جریان دارد رضایت بخش ندانست.
خبرگزاری " ایترفاکس " روسیه ، روز پنجشنبه به نقل از کالیوژنی اعـلام کرد : وی پیشتر از این نـامه ای را که حـاوی پیشنهادی در مورد تشکیل اجلاس سـران کشورهای حاشیه دریای خزر به منطور بحث درباره رژیم حقـوقی این دریا می باشد ، برای " ولادیمیر پوتین " ، رئیس جمهور روسیه ، ارسال کرده است.
به گفته کالیوژنی ، پوتین با این پیشـنهاد موافـقت کـرده و در هـمین زمینه ، مذاکراتی نیز با " محمد خاتمی " ، رئیـس جمهـوری اسلامی ایران در جریان اجلاس هزاره سازمان ملل در نیویورک ، داشته است.
وی ، گفت : این اجلاس می تواند در ماه های نوامبر یا دسامبر تشکیل شود.
کالیوژنی ، در عین حال گفت : هنوز در مورد برگزاری اجلاسی در تهران که در آن سران کشورهای ساحلی خزر شرکت داشته باشند ، تصمیمی گرفته نشده است.
کالیوژنی در مورد سیاست روسیه در مسایل خزر گفت که ، روسیه در جستجوی نقشی حاکمانه و مسلط درمنطقه نیست و مسکو در هیچ موردی روش سلطه جویانه ای ندارد.
وی ، در مـورد موضع کشورهای حاشـیه دریای خزر در قبال رژیم حقوقی این دریا گفت : ایران همچنان مایل است که دریای خـزر به پنج قسمت مساوی تقسیم شود و به هر یک از کشورهای حاشیه به اندازه 20 درصد این دریا برسد.
کالیوژنی گفت : این چنین تقسیمی ، عملا غیر ممکن است در عین حال مساله دریای خزر نمی تواند بدون توافق ایران حل شود.
به گفته کالیوژنی ، نزدیک ترین مواضع در مـورد رژیم حقوقی دریای خزر ، موضع روسیه و قزاقستان است که خواهان یک تقسیم بندی براساس بخش محدوده ای سـاحـلی در بسـتر دریا و بهره وری عمومی از منافع سطـحی و مـنافع آبی دریا می باشد.
کالیوژنی گفت: این مواضع اخیرا مورد حمایت "حیدر علی اف " رئیس جمهوری آذربایجان نیز قرار گرفته است.
وی افزود : ترکمـنستان نیز اعـلام کرده است ، که نباید باعـث رنجاندن ایران شویم و در عین حال موافقت کرده است ، که موضع روسیه را درباره این دریا مورد توجه قرار دهد.
*ا- ع*
۰ نفر