۲۱ مرداد ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5638824
T T
۰ نفر
بهای تحویل آینده نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافت 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وین، ایرنا: 21 مرداد 1379 برابر با 11 اوت 2000 بهای تحویل آینده نفت خام، روز پنجشنبه، در بازارهای جهانی ، افزایش یافت، به نحوی که ، بهای تحویل ماه سپتامبر نفت خام وست تگزاس اینترمدیت هر بشکه 99 سنت و بهای تحویل ماه سپتامبر برنت دریای شمال 01/1 دلار بیشتر شد.
به گفته منابع آگاه در وین ، بهای هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترـ مدیت در پایـان روز پنج شـنبه ، در بازار نیـویورک ، برای تحـویل در ماه سپتامبر 34/31 دلار بود ، که 99 سنت بیشتر از روز کاری قبل بود.
بهای تحویل ماه اکتبر این نفت خام 92 سنت افزایش یافت و به 87/30 دلار در بشکه رسید.
در معاملات رایانه ای صبح جمعه در بازار نیویورک هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در سپتامبر به ارزش 20/31 دلار و برای تحویل در اکتبر به قیمت 69/30 دلار در بشکه خرید و فروش شد که هر دو کمتر از روز پنج شنبه است.
در بازار لندن ، بهای تحویل ماه سپتامبر نفت خام برنت دریای شمال در پایان روز پنج شنبه با 01/1 دلار افزایش به 88/30 دلار در بشکه رسید.
بهای این نفت خام برای تحویل در اکتبر با 74 سنت افزایش به 38/29 دلار بالغ شد.
۰ نفر