۱۹ مرداد ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5638545
T T
۰ نفر
روزنامه های صبح چهارشنبه ـ"مطبوعات به مردم چه می گویند"؟ - خراسان # تهران، ایرنا: 19 مرداد 1379 برابر با نهم اوت 2000 خراسان .......
* آمریکا از دخالت در امور داخلی ایران ، پرهیز کند(خبر-ص1) * کروبی : از نمایندگان درخواست می کنم ، بحث مربوط به مطبوعات را خاتمه یافته تلقی کنند(خبر-ص1) * سیل در شمال خراسان خسارات جانی و مالی به باراورد(خبر-ص1) * وزیرنفت : کار سیاسی را باید از کار اقتصادی جدا کرد(خبر-ص1) * ازمون سراسری سال اینده دو منطقه دارد(خبر-ص1) * تجمع مردمی حمایت از حکم حکومتی رهبری در مقابل مجلس برگزار شد(خبر-ص1) * چرا حیدری و جدیدی در لهستان کشتی نگرفتند(خبر-ص1) * وزارت کشور : تجمع روز سه شنبه در برابر مجلس فاقد مجوز قانونی است (خبر-ص1)
۰ نفر