۱۹ تیر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5635215
T T
۰ نفر
25 میلیارد مترمکعب گاز در مخازن 5 منطقه نفتی ایران تزریق شد # تهران ، ایرنا: 19 تیر 1379 برابر با نهم جولای 2000 حدود 25 میلیارد متر مکعب گاز سـال گذشـته در مخازن 5 منطقه نفتی جنوب ایران تزریق شد.
مشـاور وزیر نفت ایران در امور فرهنگی و ارتباطات روز یکشنبه با اعلام این مطلب گفت: تزریق گاز و برداشـت صیانتی در صنعت نفت کشور یک فرهنک شده است. انتظار می رود در طول اجرای برنامه سوم توسعه، سوزاندن گازهای همراه نفت به طور کامل از فرآیند تولید نفت، حذف شود.
سیدمحمد صحفی گفت: همزمان با حضور رییس جمهوری در شـهرستان گچسـاران، ایستگاه تقویت فشار ضعیف گچساران (1) توسط وزیر نفت افتتاح شد.
ظرفیت اسـمی این ایستگاه که در 20 کیلومتری شهر گچساران واقع است، 107 میلیون فوت مکعب گاز در روز است.
در حال حاضر این ایسـتگاه روزانه 95 میلیون مترمکعب گازهای همراه نفت منطقه گچسـاران را پس از جمع آوری به مخازن نفت این منطقه، تزریق می کند.
تولید مایعات گازی این ایستگاه بالغ بر 300 بشکه در روز است.
صحفی افزود: راه اندازی و بهره برداری رسـمی از ایستگاه تقویت فشار ضعیف گچساران (1) با تاکید بر سیاست تولید صیانتی نفت و با هزینه 5 میلیون دلار و 2 میلیارد ریال صورت گرفت.
با تزریق گاز از این ایستگاه، روزانه هفت هزار بشـکه نفت خام به صـورت بازیافت ثانویه حاصل خواهد شد.
عملیات اجرایی کارخانه های گاز و گازمایع 1200 و 1300 گچساران با حضور رییس جمهوری و وزیر نفت هفته گذشته آغاز شد.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت گفت: ارزش قرارداد اجرای این طرح 200 میلیون دلار است. شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت برای اولین بار به صورت کلید در دست و با استفاده از منابع مالی خارجی به صورت بیع متقابل این طرح را اجرا می کند.
وی افزود: مدت اجرای این طرح 36 ماه پیش بینی شـده و تاکنون بخش اعظم فعالیت های مهندسـی و طراحی آن انجام شـده و قرار اسـت، قبل از پایان سال 1380 به بهره برداری می رسد.
با احداث کارخانه های گاز و گازمایع 1200 و 1300، روزانه 46 هزار بشکه مایعات گازی تولید و برای تامین خوراک مجتمـع پتروشـیمی بنـدرامام به این مجتمع، ارسال خواهد شد.
وی گفت: از محصولات این کارخانه ها برای تولید اتیلن ( ماده اولیه مواد پلاسـتیکی )، گاز مایع و هیدروکربورهای سـنگین اسـتفاده می شـود که ارزش این محصولات سالانه حدود 300 میلیون دلار برآورد می شود.
صـحفی افزود: این کارخانه ها شـامل واحدهای شـیرین سـازی گاز، اسـتحصال مایعات گـازی و تصـفیه نهایی، ایجاد شـبکه و 2 پسـت برق فشــار قوی و 150 کیلومتر خطوط لوله انتقال مایعات گازی می باشند.
.ز .
۰ نفر