۳۰ خرداد ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5633085
T T
۰ نفر
بیش از 5/3 میلیون سهم در بازار اوراق بهادار تهران معامله شد # تهران ، ایرنا: 30 خرداد 1379 برابر با 19 ژوئن 2000 بازار اوراق بهادار تهران روز دوشنبه شاهد داد و ستد 3 میلیون و 536 هزار و 767 سهم از سهام واحدهای تولیدی و صنعتی پذیر فته شده به ارزش بیش از 12 میلیارد و 842 میلیون ریال بود.
در داد و ستد روز جاری بازار اوراق بهادار تهران ، قیمت سهام 33 واحد تولیدی افزایش و قیمت سهام 43 واحد تولیدی دیگر کاهش یافت.
شاخص های کل قیمت سهام ، مالی و صنعت روز دوشنبه به ترتیب به 37/2424 ، 93/4819 و 30/2171 واحد رسید که نسبت به شاخص های مذکور در روز گذشته به ترتیب به میزان 69/7 ، 93/21 و 21/6 واحد کاهش نشان می دهد.
"شاخص بازده نقدی" در روز جاری به 86/2473 واحد رسید که نسبت به روز قبل بدون تغییر بود و "شاخص قیمت و بازده نقدی" در همین روز به 11/3628 واحد رسید که نسبت به روز گذشته به میزان 51/11 واحد کاهش یافت.
آخرین نرخ خرید و فروش معاملات گواهی سپرده ارزی (دلار) روز دوشنبه به بهای 8194 ریال رسید که نسبت به نرخ روز قبل به میزان 4 ریال کاهش نشان می دهد.
۰ نفر