۳۰ خرداد ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5633040
T T
۰ نفر

کارگران اروپا، در پرتغال تظاهرات می کنند

۳۰ خرداد ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5633040
کارگران اروپا، در پرتغال تظاهرات می کنند # مادرید، ایرنا: 30 خرداد 1379 برابر با 19 ژوئن 2000 هـمزمان با برگـزاری اجـلاس سـران اتحـادیه اروپا ، روز دوشنبه در شهر " اپورتو (oporto) " ، در پرتغــال ده ها هزار تن از کارگران کشورهای عضو این اتحادیه ، در این شهر دست به تظاهرات می زنند.
" اتحادیه کارگران اسپانیا " و کمیسیونهای کارگــری این کشـور نیز در تلاش هستند تا شش هزار کارگر را برای شرکت در این تظاهرات به شهر "اپورتو" انتقال دهند.
سازمان دهندگان این تظاهرات ، پیش بینی کرده اند، که از تمامی کشورهای عضو اتحادیه جمعا 60 هزار تن در این اعتراض کارگری شرکت خواهند کرد.
کارگران اروپا، خواهان گنجانده شدن حقوق اجتماعی و سندیکایی کارگران در قرارداد اتحادیه اروپا هستند و بر ضرورت تنظیم مجدد اوقات کار، گسترش طرح حمایت اجتماعی از کارگران و تقویت سیستم عمومی حقوق بازنشستگی تاکید می کنند.
15 در صد جمعیت فعال اسپانیا بیکارند و این رقــم اسپانیا را در صـدر کشورهای عضو اتحادیه از نظر شمار بیکاران قرار می دهد. همچنین آمار حوادث کاری در این کشور بیش از سایر کشورهای اروپایی است.
۰ نفر