۱۷ خرداد ۱۳۷۹،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5631525
T T
۰ نفر
روزنامه های عصر سه شنبه "مطبوعات به مردم چه می گویند؟" - کیهان # تهران ، ایرنا: 17 خرداد 1379 برابر با ششم ژوئن 2000 کیهان.
......
* گزارش کیهان ازتصویب اعتبارنامه 94 نماینده مجلس (خبر-ص 1 ) - هنوزاعتبارنامه "غلامعلی حداد عادل " و "الهه کولایی" به تایید کمیسیون نرسیده است * جنجال تبلیغاتی جدید غربیها علیه ایران (خبر-ص1 ) - شبکه تلویزیونی سی .بی .اس ، "علیرضانوری زاده" (جاسوس وابسته به صهیونیستها)و "بنی صدر" فراری با هدایت سیا و موساد درمصاحبه بارسانه های غربی به نقل از "بهبهانی "مدعی شده اند که ایران در سقوط هواپیمای "پان آمریکن "برفراز لاکربی دست داشته است * نامه رییس دادگستری تهران به آیت الله شاهرودی درمورداظهارات حجاریان (خبر-ص1 ) - عوامل تروربالغ وعاقل بودندودرجلسات متعددبازجویی به کرات به عمل ارتکابی اقرارنمودند و انگیزه خودشان را اعتقاد محکمی که به آن داشتند متذکرشده اند و در هیچیک ازمراحل بازجویی اظهارندامت نکرده اند - درطول بازرسی از ناحیه ایشان (حجاریان ) هیچگونه همکاری نشد واز بعضی افراد ومسوولان و نهادها که انتظارهمکاری داشتیم نه تنها همکاری نداشتند بلکه کارشکنی کردند * رییس جمهور بزرگترین مرکز درمان سوختگی حوزه مدیترانه رادرمشهدافتتاح کرد (خبر-ص1 ) * آوارخوشبینی !(یادداشت روز-ص2 ) - راهی بس طولانی ودشواردرپیش است و کانون های دسیسه ،دست اندرکارومهیای هزاران ترفند تازه برای باج گرفتن ازانقلابیون هستند * اخبارویژه (خبر-ص2 ) - معرفی برخی افراد مستله داراز سوی وزیرارشاد برای عضویت درهیئت منصفه ، با واکنش روزنامه نگاران متعهد مواجه شده است .
- حزب مشارکت درحال بررسی کارنامه وزراست و پس ازاین بررسی نظرخواهد داد که کدام یک از وزرا شایسته ابقا می داند و بیشترنظربه تغییرکدام یک ازآنان دارد * کلینتون دردومای روسیه با صندلیهای خالی سخن گفت (خبر-ص آخر)