۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5627166
T T
۰ نفر
حکم بازداشت چهار تن از شرکت کنندگان در همایش برلین صادر شد # تهران، ایرنا: یازدهم اردیبهشت 1379 برابر با 30 آوریل 2000 به حکم شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، چهار تن از شرکت کنندگان در همایش برلین بازداشت شدند.
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، روز یکشنبه ، با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی شرکت برخی افراد در همایش برلین که در آن بــه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارکان آن توهین شده است ، در این باره پرونده قضایی در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران تشکیل شد.
دراین اطلاعیه آمده است: در پی تشکیل این پرونده،تعدادی از افراد شرکت- کننده در این همایش، به دادگاه احضار شدند که دراین میان شش تن از احضار- شوندگان در موعد تعیین شـده مراجعه و دادگاه پس از تحقیقات اولیه درباره هر یک از آنان مبادرت به صدور قرار کرده، که مراتب به شرح زیر است.
1)"اکبر گنجی" که پیشتر به موجب قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران ، به لحاظ جرایم عمومی در بازداشت بسر می برد، در تاریخ 11/2/79 به شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار و پس از تفهیم اتهام "اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق شرکت در همایش برلین و تبلیغ عملی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایـران" با رعایت تشریفات قانونی مجددا در خصوص وی قرار بازداشت موقت صادر شد.
2)"مهرانگیز کارخیران سدهی" به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق شرکت درهمایش برلین و تبلیغ عملی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رعایت تشریفات قانونی قرار بازداشت موقت.
3)"شهلا عبدالله زاده لاهیجی" به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق شرکت درهمایش برلین و تبلیغ عملی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رعایت تشریفات قانونی قرار بازداشت موقت.
4)"علی افشاری" به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق شرکت در همایش برلین و تبلیغ عملی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایـــران با رعایت تشریفات قانونی قرار بازداشت موقت.
5)"عزت الله سحابی" به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق شرکت در همایش برلین و تبلیغ عملی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایـــران پس از تفهیم این اتهام و ملاحظه مدافعات نامبرده توسط شعــــــبه سوم دادگاه جهت نامبرده قرار وثیقه به وجه الوثیقه 400 میلیون ریال صادر ، که با توجه به تودیع آن از جانب متهم ، نامبرده آزاد شد.
6)"حمیدرضا جلایی پور" به اتهام اقـدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق شرکت درهمایش برلین و تبلیغ عملی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پس از تفهیم این اتهام و ملاحظه مدافعات نامبرده توسط شعبه سوم دادگاه ، نامبرده با صدور قرار کفالت به وجه الکفاله 100 میلیون ریال آزاد شد.
لازم به ذکر است که برخی از افراد بازداشت شده فوق علاوه بر اتهامات یاد شـده اتهامات دیگری نیز متوجه آنان بوده که مراتب از ناحیه این دادگاه در حال بررسی است.
این اطلاعیه همچنین حاکیست: درباره سایر افراد دیگر نیز که در این همایش شرکت داشته اند، شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران تعیین وقت نموده که از طریق ارسال برگه های احضار مراتب به آنان اعلام شــده است که نتیجه تحقیقات متعاقبا از طریق اطلاعیه های بعدی به اطلاع ملت شریف ایران خواهد رسید.
۰ نفر