۹ اردیبهشت ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5626902
T T
۰ نفر
یک عضو کنگره آمریکا با رهبران کنفرانس حریت کشمیر گفت و گو کرد # سرینگر، ایرنا: نهم اردیبهشت 1379 برابر با 28 آوریل 2000 یک عضو کنگره آمریکا، روز پنجشنبه، در سرینگر مرکز ایالت کشمیر واقع در شمال هند با رهبران کنفرانس حریت دیـدار و وضعـیت این ایالت را بررسی کرد.
یک عضو کنگره آمریکا، برای یک دیدار دو روزه به منظــور بررسی وضعیت کشمیر روز پنجشنبه وارد سرینگر مرکز این ایالت در شمال هند شد و بارهبران کنفرانس حریت دیدار و گفت و گو کرد.
به گفته منابع نزدیک به "دیوید بونیور"، وی که به همراه معاون خود به منظور بررسی وضعیت کشمیر دیداری دو روزه از هند دارد قرار است، با تعدادی از مردم کشمیر و مقامات دولتی نیز دیدار و گفت و گو کند.
ناظران منطقه، دیدار بونیور از کشمیر را در زمانی که احتمال گفت و گو بیـن رهـبران کنفرانس حـریت کشـمیر و دولت مرکزی هند افزایش یافته، حائز اهمیت می دانند.
منابع کنفرانس حریت در سرینگر، روز جمعه به ایرنا گفتند، رهبران این سازمان، بونیور را از تخطی نیروهای امنیتی هـند از مـوازین حقوق بشـر در کشمیر آگاه کرده اند.
" سید علیشاه گیلانی "، رییس کنفرانس حریت و " عبدالغنی لون "، "مولوی عمر فاروق "، پروفسور " غنی بات " و " مولانا عباس انصاری "، اعضای شورای اجرایی این سازمان از جمله افرادی هستند که، با عضو کنگره آمریکا گفت وگو کرده اند.
این افراد، ضمن انتقاد از دولت ایالتی حزب حاکم کنفرانس ملی به رهبری " فاروق عبدا... " گفته اند، دولت فعلی نماینده مردم کشمیر نیست و به کمک دولت مرکزی و با تقلب در انتخابات به قدرت رسیده است.
دولت هند طی یک ماه گذشته چهار تن از رهبران کنفرانس حریت رااز زندان آزاد و برای گفت و گو با این گروه، اعلام آمادگی کرده است.
برخـــی ناظران معتقدند که، آزادی رهبران کنفرانس حریت به کاهش تشنج در کشمیر کمک خواهد کرد و دولت مرکزی با آنها وارد گفت و گو خواهد شد.
۰ نفر