۸ اسفند ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5626093
T T
۰ نفر

صادرات نفت عراق، 300 هزاربشکه کاهش یافت

۸ اسفند ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5626093
# سازمان ملل، ایرنا: هشتم اسفند 1380 برابر با 27 فوریه 2002 " دفتر برنامه عراق " سازمان ملل ، روز سه شنبه اعلام کرد: صادرات نفت عراق در هفته منتهی به روز 22 فوریه (جمعه گذشته ) نسبت به هفته قبل از آن 300 هزار بشکه کاهش یافت. هفته قبل ، عراق 10 میلیون و 600 هزار بشکه صادر کرده بود که، در این هفته به 10 میلیون 300 هزار بشکه رسیده است . دفتر برنامه عراق سازمان ملل افزود: عراق با این میزان صدور نفت خود در مرحله یازدهم مرحله قرار داد نفت در برابر غذا ، موفق به کسب 220 میلیون یورو ، معادل 195 میلیون دلار شد. متوسط قیمت نفت عراق در هفته گذشته، 60/21 یورو ، معادل 85/18 دلار در هر بشکه بود . عراق در یازدهمین مرحله از صادرات نفت خود که تا روز 29 می2002 ( 8 خرداد آینده ) ادامه خواهد یافت ، تاکنون موفق شده است ، از طریق صادرات 4/124 میلیون بشکه نفت ، 27/2 میلیارد یورو ، معادل 99/1 میلیارد دلار درآمد کسب کند . براساس قطعنامه شماره 1330 شورای امنیت که در پنجم دسامبر سال 2000 به تصویب رسید ، 72 درصداز نفت عراق صرف خرید کمکهای بشردوستانه می شود، که از این میزان 59 درصد در 15 فرمانداری مرکزی و جنوبی این کشور و 13 درصد در سه فرمانداری شمالی هزینه خواهد شد. شورای امنیت ، روز سه شنبه برای رسیدگی به وضعیت قرارداد نفت در برابر غذا تشکیل جلسه خواهد داد. 806
۰ نفر