۲۹ دی ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5622010
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: 29 دی 1380 برابر با 19 ژانویه 2002 آزاد ..... * رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس : شورای نگهبان ، قانون اساسی را طبق موازین حقوقی تفسیر کند (خبرـص1) * خاتمی : قدرت در دنیای امروز تحت نظارت مردم است (خبرـص1) * مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی : مردم از تامین اجتماعی راضی نیستند (خبرـص1) * مدیر عامل خبرگزاری دانشجویان به شعبه 1410 احضار شد (خبرـص1) * دکتر یاوند : حمله به عراق حتمی است (خبرـص1) * در دسامبر گذشته ، اوپک بیش از سهمیه اش تولید کرد (خبرـص1) 806
۰ نفر