۲۷ آذر ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5618766
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: 27 آذر 1380 برابر با 18 دسامبر 2001 مدیر کل حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران بر این اعتقاد است که مسوولان هرگز نباید از لحن جنبش دانشجویی دچار نگرانی، اضطراب و برداشت های غلط و تهدید گونه شوند. " علی اکبر محسنی " روز سه شنبه به ایرنا گفت: جنبش دانشجویی نسبت به جریانات حاکم در کشور بی اعتنا نشده بلکه تنها رویه اش را تا حدودی تغییر داده است. وی گفت: دانشجویانی که تحت تاثیر فضای سیاسی جامعه با یک فرض اشتباه ، دچار یک نوع " تفریط در رفتار " شده اند باید به خودآیند و فضای یخ زده را بشکنند. مدیر کل حراست وزارت علوم درباره ریشه های رکود فعالیت سیاسی دانشجویان به دو وضعیت بیرونی و درونی دانشگاهها اشاره کرد و با تشریح وضعیت درونی دانشگاهها گفت : جنبش دانشجویی اکنون از یک هماهنگی و هم نظری در خط مشی و استراتژی برخوردار نیست. وی افزود: " دلیل این ناهماهنگی نیز انشعابات و تغییرمشی فعالیت های تشکل ها و بویژه در درون دفتر تحکیم وحدت است. از سوی دیگر در دانشگاهها شاهد فعال شدن برخی مراکز هستیم که فعالیت در آنها برای دانشجو جاذبه ایجاد کرده است. " محسنی افزود: به طور نمونه می توان به فعال شدن انجمن های علمی، کانون فرهنگی و هنری و شوراهای صنفی اشاره کرد.برخی از اینها دوره آزمون و خطای خود را طی می کنند و برخی نیز از این مرحله گذر عبور کرده و به یک ثبات رسیده اند. مدیر کل حراست وزارت علوم گفت: در مجموع ،این روند موجب شده فعالیتهای دانشجویی تغییر رویه دهد. امروز در دانشگاهها از کارگاههای هنری ، علمی و سیاسی بیشتر از برنامه های صرفا تریبون آزاد و فعالیتهای دیگر سیاسی استقبال می شود. خبرنگار ایرنا از محسنی پرسید که " برخی مدعی هستند که تشکیل این انجمن ها و کانونهای صنفی هدایت شده و با هدف کاستن از فعالیت سیاسی دانشجویان بوده است . تایید می کنید؟ " محسنی پاسخ داد: اگر به هر مساله ای یک بعدی نگاه کنیم نتیجه اش قضاوت غلط است. وقتی نگاه همه جانبه ای به مسایل داشته باشیم درک می کنیم که دانشگاهها را نمی شود فقط در اختیار تشکل های سیاسی قرار داد. مدیر کل حراست وزارت علوم افزود: این اقدام به آن معنا نیست که حرکتی طراحی شده و برنامه ریزی شده برای کاستن از فعالیتهای سیاسی دانشجویان انجام گرفته باشد. " شاید یکی دیگر از دلایل رکود ، نگاه قدیمی ما به جنبش دانشجویی باشد ما دانشجویان را رادیکال و در خیلی جاها آن را تهدید تلقی کردیم و بر این موضع پافشردیم، نتیجه اش این شد که تشکل های جدیدی شکل گرفتند که در رفتارشان اعتدال و عقل گرایی وجود دارد و تفاوت هایی با گذشتگان خود دارند و نمی خواهند آن چهره رادیکال را داشته باشند. " محسنی گفت: به اعتقاد من دانشجویان ، وظیفه دارند که قدرت را از بعد نظری نقد کنند که این را اصطلاحا اصلاحات نظری می گفتند و نتیجه آن تصحیح رفتار قدرتمندان و حاکمیت بود. وی افزود: دانشجویان رسالت خود را در نقد قدرت انجام دادند در مقابل، تصحیح رفتار صاحبان قدرت یا خیلی کند نتیجه می داد و یا در مواردی حتی نتیجه عکس و خلاف داد. مدیر کل حراست وزارت علوم اظهار داشت :دانشجویان به دنبال تصحیح رفتار بودند اما دیدند آن رفتار غلط احیانا عمق هم یافت . این فرایند موجب شد تا دانشجویان نقد قدرت را در برنامه های خود کاهش دهند. محسنی افزود: دلایل ضعیف تری همانند تحمل عقیده مخالف در دانشگاهها نیز به نوعی در ظاهر این رکود را بوجود اورده است. دانشگاهها به مرحله ای رسیده اند که عقاید مخالف را بیشتر از گذشته تحمل می کنند. " یکی ازاساتید به من می گفت در گذشته وقتی نظرات لائیک ها را نسبت به دین مطرح می کردم کلاسهای درسم عمدتا با اعتراضات جدی مواجه بود اما اکنون باوجود اینکه همان تیپ آدم های معترض را در کلاس درس دارم خیلی راحت این نظرات را مطرح می کنم و مقاومتی هم نمی بینم و در نهایت خودم ناچارم پاسخ نظرات لائیک ها را بدهم. " مدیر کل حراست وزارت علوم در ادامه همچنین گفت: بحث احضارها و تشکیل پرونده قضایی برای دانشجویان در مراکز قضایی و احکام صادره نیز تاثیر خود را بر دانشگاهها برجای گذاشته است. خبرنگار ما از محسنی پرسید که " برخی می گویند پیش از بحث احضارها، عدم حمایت جدی گروهها و جناحهایی که انتظار حمایت از آنان می رفت ، در روحیه دانشجویان تاثیر داشته است . آیا موافقید ؟ " محسنی پاسخ داد: مسایل به هرحال به هم مرتبط است . از نکات مهمی که به اعتقاد من در جو دانشگاهها تاثیر گذاشته، ناامنی جهانی است. ناامنی جهانی موجب ناامنی منطقه ای و متقابلا ناامنی ملی و در نهایت ناامنی محلی شده است.
" نتیجه بازتولید ناامنی ، ترس است. ترس در تمام شقوق جامعه است . شما در همه جا این فضا را می بینید، اما این یک طرف قضیه است . " مدیر کل حراست وزارت علوم گفت : در بعد دانشگاهها، طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می توان به جرایم دانشجو در داخل دانشگاه رسیدگی کرد اما قوه قضاییه بنا به وظایفی که برای خود قائل است موارد جرم دانشجویی را با شاکی یا بدون شاکی در دستور کار خود قرار می دهد و برخورد می کند. وی افزود: " وقتی فعالیت سیاسی می کنید و کاری می کنید که برای صاحبان قدرت خوشایند نیست، هزینه دارد و برخورد می شود. نتیجه این برخورد در دانشگاهها این خواهد بود که دانشجو صلاح می بیند در این فضای کدر که مرز حقیقت با غیر حقیقت در هم آمیخته است به فضای غیرسیاسی روی آورد. " محسنی گفت: ما بین سالهای 76 تا 78 شاهد یک فضای کاملا پرنشاط در دانشگاهها بودیم. نشاط و انرژی دانشجویان در فضای سیاسی خود را نشان می داد اما از آن سال به بعد رفته رفته ما شاهد کاهش جدی در روند فعالیت های سیاسی از یک سو و از سوی دیگر افزایش مسایل اخلاقی هستیم. وی تاکید کرد: نباید در دفاع از جنبش دانشجویی کوتاه بیاییم و کم بگذاریم. حقیقتا دانشجویان نباید از ناحیه وزارت علوم دچار نگرانی باشند.
فضایی از نظر سیاسی در جامعه حاکم است که این فضا در دانشگاهها نیز تاثیر خود را برجای گذاشته است. محسنی در بخش دیگری از این گفت وگو به رقابت های جناحها در سطح کشور اشاره کرد و گفت: نوعی خستگی از رقابت های سیاسی در بین جناحها موجب رکود در فضای دانشگاهها نیز شده است. این خستگی پس از حدود پنج سال تا حدودی طبیعی است. * 814 *
۰ نفر