۱۶ مرداد ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5603674
T T
۰ نفر
# سارایوو، ایرنا : شانزدهم مرداد 1380 برابر با هفتم آگوست 2001 ناظر ویژه منطقه آزاد "برچکو" بوسنی گفت که ، دولت آمریکا یک میلیون دلار برای کمک به نظام آموزشی این منطقه اختصاص داد. " هنری کلارک " ، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت : که این میزان اعتبار برای توسعه فضاهای آموزشی ، مدرن کردن سیسـتم آمـوزش و پرورش و تامین و تهیه وسایل و امکانات آموزشی و کمک آموزشی هزینه می شود. وی اضافه کرد که ، با اختصاص این اعتبار یک مدرسه 15 کلاسه و یک مدرسه موسیقی در منطقه ساخته می شود. وی گفت که ، طرح اعزام دانش آموزان ممتاز منطقه آزاد برچگو برای تحصیل در آمریکا در سال تحصیلی جدید اجرا خواهد شد. * *815
۰ نفر