۱۸ خرداد ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5597376
T T
۰ نفر

قابل توجه مشترکین محترم ایرنا فارسی

۱۸ خرداد ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5597376
# تهران ، ایرنا 18 خرداد 1380 برابر با هشتم ژوئن 2001 تاریخ خبرهای شماره 20 و21 و22 امروزایرنافارسی ، 18خردادصحیح است لطفا اصلاح فرمایید. باپوزش - سردبیر
۰ نفر